Main Menu
User Menu

Karel II.

Karol (Károly) II. Malý - uhorský kráľ , neapolský kráľ (ako Karol III.- od 1381)
URL : https://www.valka.cz/Karel-II-t17397#63680Verze : 0
Narodil sa v roku 1354 a po smrti svojho otca, kráľovná Jana ho dala uväzniť ako vzbúrenca kde roku 1362 zomrel, sa dostal na príkaz pápeža do opatery kráľa Ľudovíta I. V roku 1371 ho vymenoval za chorvátskeho a dalmátskeho vojvodu. Jana so súhlasom kráľa vyhliadla Karolovi nevestu . Stala sa ňou Margita dcéra nebohej kráľovninej sestry Márie a Karola z Drača, popraveného 1348 na príkaz Ľudovíta I. Uhorský a vtedy už aj Poľský kráľ Ľudovít I. mal na dosah to o čo sa celý život usiloval – Neapolské kráľovstvo. Prišlo to však neskoro, 54-ročný Ľudovít sa dedičstva zriekol v prospech Karola. Pri uplatňovaní svojich nárokov na uhorský trón bol v priaznivejšej situácii ako Žigmund Luxemburský. Ako druhostupňový bratranec zosnulého kráľa a vďaka pozícii slavónskeho a chorvátskeho vojvodu mal dobré zázemie na juhu Uhorska a preto prijal ponuku časti barónov aby sa stal kráľom. Karol II. Mal otvorenú cestu na Budín. Vtedy panujúca kráľovná Mária a jej matka neboli pripravené na odpor a tak začali taktizovať. Súhlasili s tým, že ho 31.Decembra korunujú. Nový kráľ postupoval veľmi neopatrne. Nebudoval si žiadne panstvo ani moc, Žigmundových a Máriiných prívržencov nechal na svojich postoch. Nestihol toho teda veľa – veľkorysosť sa mu vypomstila. Dňa 7.februára 1386 ho kráľovné, údajne na radu Mikuláša Gorjanského, pozvali do svojich komnát pod zámienkou, že mu chcú odovzdať dôležitý list od Žigmunda Luxemburského. Okamih keď kráľ čítal list, využil najatý vrah Blažej Forgáč a zaútočil na Karola mečom. Silným úderom mu rozťal tvár pričom mu vytieklo oko. Prekvapený, ťažko ranený Karol II. Malý sa dokázal ešte brániť a Blažeja Forgáča zranil. Karola potom previezli na Vyšehrad nad Dunajom, kde ho 24.februára 1386 podľa jednej verzie otrávili, podľa inej uškrtili. Ani po smrti nemal nebohý kráľ pokoja. Pre neplatenie ročnej lénnej dane bol pod pápežskou kliatbou, z toho dôvodu nemohol byť riadne pochovaný. Pochovali ho až po rokoch v kláštore sv.Ondreja pri Vyšehrade.
URL : https://www.valka.cz/Karel-II-t17397#63682Verze : 0
Podľa kronikárov bol Karol II. vzdelaný, veľkodušný, štedrý ale aj ctižiadostivý, prefíkaný a sebecký. Počas svojej krátkej vlády sa snažil zaviesť poriadok v kráľovskej kancelárii.
Karol mal tri deti. Prvá nemenovaná dcéra zomrela krátko po narodení. Mal ešte dcéru Janu a syna Ladislava.
Karol II. bol najkratšie panujúci kráľ na uhorskom tróne. Vládol len 38 dní.
URL : https://www.valka.cz/Karel-II-t17397#162028Verze : 0