Main Menu
User Menu

Karásek, Martin; Konušová, Bohuslava

Rakúsko-Uherské pamätné čiapkové odznaky v zbierkach NBS - Múzea mincí a medailí v Kremnici

Soupis odznaků, které ne zcela správně a přesně nazýváme čepicovými se věnuji faleristé ze zemí bývalého Rakouska-Uherska. Z českých si připomeneme např. pana Fučíka.

Na Slovensku první a zcela úspěšný pokus o soupis odznaků ze sbírek NBS v Kremnici zpracoval Dr. Martin Karásek a Mgr. Bohuslava Konušová. Publikace a její tisk na kvalitním papíru se řadí k tomu lepšímu či přesněji nadprůměrnému provedení. Soupis obsahuje 134 odznaků zastoupených ve sbírce muzea v Kremnici.

V úvodní části je dobře zpracovaná historii těchto odznaků a pokus o jejich členění do skupin. Popis odznaků je v originálním (německém) znění s překladem do slovenštiny. Pro české badatele a faleristy je přínosné i to, že odznaky, které Dr. Karásek popisuje řadíme převážně mezi uherské pluku tedy i jednotky doplňované ze Slovenska.

Dr. Karásek v předmluvě doslova uvádí :
"Jako vzor při hledání formy publikace nám poslúžil katalog aukčního domu H.D. Rauch vo Vidni"

K tomu je možno jen dodat, že myšlenka to byla "naozaj" velmi šťastná.

Publikace má 28 stránek kvalitních obrázku s výtečným popisem. Vydala Národná banka Slovenska-Muzeum mincí a medailí Kremnica 2010.
URL : https://www.valka.cz/Karasek-Martin-Konusova-Bohuslava-t98566#363563Verze : 0