Main Menu
User Menu

Kapitán

Captain

Captain

Česky: Kapitán
English: Captain
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Kapitán
Link to the Dictionary Entry Captain
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Kapitan-t241773#668709Verze : 1
MOD