Main Menu
User Menu
Reklama

Kapitán skupiny

Group Captain

Group Captain

Česky: Kapitán skupiny
English: Group Captain
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Kapitán
Link to the Dictionary Entry Captain
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Kapitan-skupiny-t237644#668603Verze : 1
MOD
Reklama