Kanonový

Gun
Česky:
Czech:
Kanonový
Anglicky:
English:
Gun
Další názvy:
Other names:
Německy / German - Kanonen
Rusky / Russian - пушечный
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Kanonovy-t185508#541544 Verze : 2

Krátké či dlouhé o


Slovo kanon je dublet. Lze ho psát jako kanon i jako kanón. Stejně tak lze psát kanonový i kanónový. Pravidla českého pravopisu připouštějí obě varianty. My jsme zvolili verzi s krátkým o.


Překlad do angličtiny - Gun či Cannon


Slovo kanon či kanonový se do angličtiny v současné době překládá jako Gun, i když by jazykově bylo výhodnější slovo Cannon a Gun používat pro dělo. Jenže v angličtině došlo jazykovým vývojem k prohození významu těchto slov. Ostatně i v češtině lidé neznalí vojenské terminologie slova kanon a dělo volně zaměňují. A aby to bylo ještě více komplikované, v některých specifických spojeních se v angličtině uchovala spojení Gun - dělo/dělový a Cannon pro kanon/kanonový.


Stručný význam slova dělo a jeho podkategorií


Význam slova dělo
Dělo je souhrnný název pro hlavňové dělostřelecké prostředky. Dále se dělí především na:
kanon - zpravidla se vyznačuje dlouhou hlavní, vysokou úsťovou rychlostí a přímou střelbou na bodové cíle spodní skupinou úhlů
houfnice - zpravidla se vyznačuje kratší hlavní, nižší úsťovou rychlostí a nepřímou střelbou na plošné cíle horní nebo střední skupinou úhlů
možďíř - zpravidla děla velké ráže určená pouze ke střelbě horní skupinou úhlů určená především k palbě na odolné objekty

Původní překlad do angličtiny
Kdysi se dělo a hlavní podkategorie překládaly takto
- dělo - Gun
--- kanon - Cannon
--- houfnice - Howitzer
--- možďíř - Mortar

Současný překlad do angličtiny
Nicméně postupem doby došlo k přesmyku, takže nyní se dělo, vyjdeme-li z oficiální americké definice, překládá jako Cannon a kanon jako Gun. Tedy platí, že
- dělo - Cannon
--- kanon - Gun
--- houfnice - Howitzer
--- možďíř - Mortar

Nicméně v neodborné a literárně naučné produkci jsou slova Gun a Cannon zcela volně zaměňována a jsou v podstatě synonymní, přičemž slov Cannon se používá spíše méně četně.


Definice slova dělo a jeho podkategorií


Slovník vojenským termínů Ministerstva obrany USA
Field Artillery:
Equipment, supplies, ammunition, and personnel involved in the use of cannon, rocket, or surface-to-surface missile launchers. Field artillery cannons are classified according to caliber as follows. Light--120mm and less. Medium--121-160mm. Heavy--161-210mm. Very heavy--greater than 210mm.

Gun:
1. A cannon with relatively long barrel, operating with relatively low angle of fire, and having a high muzzle velocity.
2. A cannon with tube length 30 calibers or more.

Howitzer:
1. A cannon that combines certain characteristics of guns and mortars. The howitzer delivers projectiles with medium velocities, either by low or high trajectories.
2. Normally a cannon with a tube length of 20 to 30 calibers; however, the tube length can exceed 30 calibers and still be considered a howitzer when the high angle fire zoning solution permits range overlap between charges.

Mortar:
A muzzle-loading, indirect fire weapon with either a rifled or smooth bore. It usually has a shorter range than a howitzer, employs a higher angle of fire, and has a tube with a length of 10 to 20 calibers.

Vidíme tedy, že slovo Cannon je stále používano, nicméně v roli slova nadřazeného slovům Gun, Howitzer a Mortar. Každopádně větu z anglické wikipedie, že: "there is no generally recognised generic term for a gun, howitzer, mortar", je nutno brát s rezervou. Generický termín prokazatelně existuje, protože slovník vojenských termínů MO USA má ve své oblasti závazný kodifikační charakter.

Příruční slovník jazyka českého
Dělo:
velká střelná zbraň upevněná na lafetě. Děla lehká, těžká, pevnostní, lodní, protiletadlová atd.

Kanon:
lidově: dělo, vojensky odborně: druh děla s plochou dráhou střely. Pěchotní kanon; horský, lehký kanon.

Houfnice:
dělo s kratší hlavní a se silně zakřivenou drahou střely. Houfnice lehká, těžká, hrubá, horská.

Možďíř, hmožďíř:
dělo s krátkou hlavní a větší ráže, vrhající střely strmou drahou


Slovník spisovného jazyka českého
Dělo:
zbraň střílející velké střely, zvl. granáty, do značné dálky: střílet z děla; rány z děl; voj. souhrnný název pro kanóny, houfnice a moždíře; dělo lehké, těžké, dalekonosné, palubní, protiletadlové, protitankové, atomové;

Kanón:
druh děla s plochou dráhou střely; protitankový kanón

Houfnice:
voj. dělo s kratší hlavní, se strmou drahou střely

Možďíř, hmoždíř:
1. dělo k oslavné střelbě naslepo: intrády z možďíře; možďíře houkají; střílet z možďířů; rány z možďíře
2. voj. dělo větší ráže s krátkou hlavní, vrhající střely strmou dráhou; moždířový, hmoždířový


Slovník spisovné češtiny
Dělo:
palná zbraň velké ráže, střílející do značné dálky: protiletadlové dělo; rány z děl;

Kanon:
hovor.: dělo; vojensky: dělo s dlouhou hlavní a plochou dráhou letu střely; protitankový kanon

Houfnice
voj. dělo s kratší hlavní a se strmou dráhou střely

Možďíř, hmožďíř:
dělo k boření pevností n. k oslavné střelbě (naslepo): střílet z moždířůAkademický slovník cizích slov
Kanon:
hovor. dělo; vojensky: dělo s dlouhou silnostěnnou, pevnou hlavní; kanonový; kanonová houfnice

Houfnice:
voj. dělo s krátkou hlavní, ráže do 30 cm, se strmou dráhou střely; hist. těžké obléhací dělo; houfnicový příd.: houfnicová palba

Možďíř, hmoždíř:
1. dělo k oslavné střelbě naslepo: střílet z moždířů
2. (dř.) dělo s krátkou hlavní, s velkou ráží a strmou dráhou střely; moždířový, hmoždířový
URL : https://www.valka.cz/Kanonovy-t185508#541557 Verze : 4
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více