Main Menu
User Menu
Reklama

Kamov Ka-37

Kamov Ka-37

Камов Ка-37

     
Název:
Name:
Kamov Ka-37
Originální název:
Original Name:
Камов Ка-37
Kategorie:
Category:
bezpilotní průzkumný vrtulník
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1993-DD.MM.1993 AOOT Kamov, Ljubercy
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1993-DD.MM.1993
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
1
První vzlet:
Maiden Flight:
03.03.1993
Základní charakteristika:
Basic Characteristics:
 
Uspořádání rotorů:
Rotor Configuration:
souosé rotory
Podvozek:
Undercarriage:
pevný
Přistávací zařízení:
Landing Gear:
kluzné ližiny
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost prázdného vrtulníku:
Empty Weight:
? kg
Maximální vzletová hmotnost:
Maximum Take-off Weight:
250 kg
Délka s otáčejícími se rotory:
Length with Rotors Turning:
4,80 m
Délka trupu:
Fuselage Length:
2,88 m
Šířka trupu:
Fuselage Width:
1,34 m
Celková výška:
Overall Height:
1,64 m
Pohon:
Propulsion:
 
Kategorie:
Category:
pístový
Počet motorů:
Number of engines:
2
Typ:
Type:
Ka-37: SKBM P-037 o výkonu 24,6 kW
Ka-37S: Hirth 2706 R05 o výkonu 46 kW
Objem palivových nádrží:
Fuel Tank Capacity:
13 l
Výkony:
Performance:
 
Maximální rychlost:
Maximum Speed:
135 km/h v ? m
Cestovní rychlost:
Cruise Speed:
110 km/h v ? m
Operační dostup:
Service Ceiling:
3800 m
Maximální dolet:
Maximum Range:
20 km
Vytrvalost:
Endurance:
1 h
Výzbroj:
Armament:
-
Vybavení:
Equipment:
?
Uživatelské státy:
User States:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Gordon, Yefim. Soviet/Russian Unmanned Aerial Vehicles, Red Star vol. 20. Midland Publishing, Hinckley 2005. ISBN 1-85780-193-8.
Ганин С. М., Карпенко А. В., Колногоров В. В. Беспилотные летательные аппараты. Невский Бастион, Санкт Петербург 1999.
ruslet.webnode.cz
URL : https://www.valka.cz/Kamov-Ka-37-t9305#703627Verze : 0
MOD
Kamov Ka-37 byl vyvinut jako víceúčelový frontový bezpilotní vrtulník řízený z jediného pozemního prostředku.
Vrtulník jako takový nese klasický prvek konstrukce OKB Kamov tedy zdvojený protiběžný rotor. Tím získal jednodušší ovládání a vyšší rychlost a obratnost. Základním prvkem konstrukce je duralové šasi na němž je upevněn motor s reduktorem pro oba rotory a palivovou nádrží. Do dielektrického krytu na přídi je umístěna přijímací stanice ovládacího systému umožňující oboustranou komunikaci mezi vrtulníkem a pozemním řídícím stanovištěm. Na přijímací stanici navazuje hlavní palubní počítač, který na základě zpracovaných přijatých signálů umožňuje poloautomatické řízení vrtulníku (obsluha pouze určuje směr letu a obsluhuje nesené vybavení, stabilizace vrtulníku ve všech třech osách a příslušné přestavování rotoru zajišťuje řídící počítač). Ocasní partie vrtulníku jsou tvořeny dvěma pevnými stabilizačními plochami a jednou vodorovnou plochou. Podvozek vrtulníku je tvořen dvojicí trubkových lyží. Pod trupem vrtulníku jsou umístěny závěsy pro zavěšení kontejneru s vybavením pro plnění zadaných úkolů. Kontejner může obsahovat fotoprůzkumné, rádiové, sanitní či civilní vybavení.Také může být použit pro čistě transportní účely.
Řídící kontejner obsahující řídící a dohledovou aparaturu pro vrtulník Ka-37 je nesen nákladním vozidlem Zil-131. Je obsluhován dvěma operátory a jeho přenosové vybavení umožňuje kontrolu vrtulníku až na vzdálenost 600 km. Vrtulník používá jako mobilní startovní a přistávací plochu přívěs za vozidlem Zil-131.


Projekt vrtulníku vzniknul v roce 1989 pro frontový taktický průzkum. V roce 1993 sice vznikl prototyp ale nakonec byl projekt pro nedostatek finančních prostředků a nedostatek zájemců zrušen.


Zdroje:
www.military.cz
Archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Kamov-Ka-37-t9305#177089Verze : 1
Studie bezpilotního vrtulníku
URL : https://www.valka.cz/Kamov-Ka-37-t9305#28297Verze : 0
MOD