Main Menu
User Menu

Kalina, Dezider

     
Příjmení:
Surname:
Kalina
Jméno:
Given Name:
Dezider
Jméno v originále:
Original Name:
Dezider Kalina
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
07.02.1908 Chynorany /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
29.07.1954 Trnava /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Kalina-Dezider-t126568#429015Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Kalina
Jméno:
Given Name:
Dezider
Jméno v originále:
Original Name:
Dezider Kalina
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1918-DD.MM.1926 Reálne gymnasium, Nitra
DD.MM.1926-DD.MM.1929 Bohoslovecké učiliště, Nitra
DD.MM.1929-DD.MM.1930 Karlova univerzita, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1945-DD.MM.1946 Kurs pro velitele vojskových těles, Praha
DD.MM.1948-DD.MM.1949 Kurs pro generály a vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
13.11.1940 major
01.01.1942 podplukovník
23.12.1944 plukovník
03.10.1950 brigádní generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.08.1944-30.08.1944 Velitel : Pěší pluk 1
01.02.1947-01.05.1949 Velitel : Pěší prapor 41 /motorisovaný/
01.05.1949-03.10.1950 Velitel : 9. divise
03.10.1950-01.11.1950 Velitel : 9. divise
01.11.1950-01.01.1951 Velitel : 9. divise /pěší/
01.01.1951-DD.07.1951 Velitel : 9. pěší divize

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

MM.DD.1940

Medaile Za hrdinstvo 3. stupně
Bravery medal - 3rd Class
Medaila Za hrdinstvo 3.stupňa
-

14.03.1944 -

Válečný vítězný kříž IV. třídy
War Victory Cross 4th Class
Vojenný víťazný kríž IV. triedy
-

DD.MM.1945

Československý válečný kříž 1939
Czechoslovak War Cross 1939
-

DD.MM.1945

Československá medaile Za chrabrost před nepřítelem
Czechoslovak medal "For Gallantry"
-

DD.MM.1946

Řád Slovenského národního povstání I. třída
Order of Slovak National Uprising 1st class
Rad Slovenského národného povstania I. trieda
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Kalina-Dezider-t126568#562376Verze : 0
MOD