Main Menu
User Menu

Káhira

vojnový cintorín z prvej a druhej svetovej vojny

     
Název:
Name:
Vojnový cintorín Káhira
Originální název:
Original Name:
Cairo Military Cemetery
Obec:
Municipality:
Káhira
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
00°00'00.00"N 00°00'00.00"E
Počet hrobů:
Number of Graves:
?
Počet pohřbených:
Number of Burials:
2410
Počet identifikovaných pohřbených:
Number of Identified Burials:
2410
Státní příslušnosti pohřběných:
Citizenship of Burials:
Commonwealth, iné národnosti
Přístupnost:
Accessibility:
přístupno v návštěvních hodinách
Poznámka:
Note:
Počty obetí:
Commonwealth - 2397
1. svetová vojna - 2057
2. svetová vojna - 340
iné národnosti - 13
Zdroje:
Sources:
www.ww1cemeteries.com
URL : https://www.valka.cz/Kahira-t106737#380821Verze : 0
MOD