KVH "Čs. úderníci"

Diskuse

Klub vojenské historie „Českoslovenští úderníci“Klub vznikl 10.1.1996 jako nezávislé sdružení občanů se zájmem o historii, s hlavním zaměřením na historii čs.legií (1914-1920) v době I.sv.války. Mimo studia daného tématu, propagační a publikační činnosti k odkazu tradice čs.legionářů, znázorňuje klub historickou elitní jednotku čs.legie v Rusku – 1.samostatný úderný prapor čs.vojska na Rusi, s unikátní výstrojí a výzbrojí dle dobových předpisů včetně příslušného výcviku (v síle družstva), a dále i jednotku českých tzv. Kornilovců (v síle družstva). Naše jednotka se účastní či přímo pořádá mimo čestných stráží při slavnostních či pietních příležitostech, také veřejné bojové ukázky, či přímo rekonstrukce dobových událostí bojů I.sv.války na východní frontě, pro širokou veřejnost, s cílem prezentace tradice a odkazu československého odboje.


1.samostatný úderný prapor – vznikl koncem roku 1917 v rámci 2.čs. střelecké divize v Rusku, jako elitní součást našeho vojska. Měl čtyři pěší roty, jednu rotu kulometnou, zákopnickou minometnou četu a logistické zabezpečení. Znakem úderného praporu byla umrlčí lebka se zkříženými hnáty na červeném podkladu. Po uzavření mírových dohod mezi bolševickou vládou a německo-rakouskými silami, se připravoval přesun celého čs.armádního sboru z Ukrajiny přes Rusko do Vladivostoku a odtud na francouzskou frontu, kde měl pokračovat v boji proti centrálním mocnostem za svobodu Československa. Úderný prapor se účastnil bojů u Bachmače a následných bojů do té doby neutrálních čs.legií s bolševiky. Dobyl Kansk, porazil pětinásobnou přesilu bolševiků v bitvě u Kljukvené, získal Krasnojarsk. Následně vítězil i v dalších těžkých bitvách – u Nižního Udinsku, Chinguje, Běli, u Kultuku, Irkutska, u Bajkalu přes nějž pronikl a napadl bolševickou armádu, umožňujíce tak ústup čs.sboru na východ. Kam se probíjely jednotlivé části sboru. V září 1918 odchází úderný prapor opět na západ, kde bojuje na uralské frontě, v říjnu na samarské frontě kde je až do prosince. V Jekatěrinburku úderný prapor převzal bojovou zástavu bývalých Kornilovců. Na jaře 1919, kdy čs.armádní sbor místo přesunu do Francie dostává za úkol bránit za každou cenu transsibiřskou magistrálu, je úderný prapor vždy přesouván podle potřeby na místa nejtěžších bojů s bolševiky, kteří chtěli čs.sbor zničit. Při následném stažení do Vladivostoku opět kryje úderný prapor zadní část sboru, stahuje se jako poslední. 25.4.1920 se konečně i úderný prapor, proslavený svými činy jako elitní jednotka celého sboru, dostal do Vladivostoku, odkud měsíc na to i on odplouvá lodí do své vlasti, která je již skoro dva roky svobodná (28.10.1918). Po příchodu do vlasti je úderný prapor sloučen s 6.hraničářským praporem v Domažlicích, jenž převzal jeho jméno do svého názvu (6.hraničářský prapor „sibiřských úderníků“), prapor a tradici. Celkem ze stavu úderného praporu, jenž měl 800 mužů, padlo v bojích 13 důstojníků a 120 úderníků.
Prezentace klubu: www.legie.lionet.cz
E-mail: kvh.csuder@seznam.cz
URL : https://www.valka.cz/KVH-Cs-udernici-t1621#6270 Verze : 0
Pozor! Pozor! Pozor!
Klub vojenské historie "Českoslovenští úderníci", připomínající tradici a historii 1. samostatného úderného praporu čs. legie v Rusku nabízí místo ve svých řadách všem zájemcům o historii čs. legií (nejlépe z východních Čech nebo Prahy), kteří to myslí vážně, projdou zdravotní a duševní způsobilostí a jsou připraveni na výcvik úderných jednotek dle původních předpisů. Bližší informace na pavelkuthan@seznam.cz Prezentaci klubu lze nalézt též na www.legie.lionet.cz
URL : https://www.valka.cz/KVH-Cs-udernici-t1621#37077 Verze : 0
Vážení přátelé našeho klubu a příznivci vojenské historie,


jsem rád, že k dnešnímu Dni české státnosti, sv. Václava, vám mohu představit nové stránky našeho klubu vojenské historie "Českoslovenští úderníci", který má za sebou již více než osm let činnosti.


Naše nová webová stránka je na adrese: www.udernici.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/KVH-Cs-udernici-t1621#66617 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více