Main Menu
User Menu

KOR - KM-SAM

KM-SAM

     
Název:
Name:
Cheongung
Originální název:
Original Name:
?
Kategorie:
Category:
protiletadlový komplex středního dosahu
Výrobce:
Producer:
DD.MM.2015-DD.11.2020 LIG Nex1, ?
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.2015-DD.11.2020
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.2011
Složení:
Composition:
 
Střela / Munice:
Missile / Ammunition:
Cheongung I
Cheongung II
Odpalovací / Palebné prostředky:
Launch / Firing Means:
4 - 6 x odpalovací zařízení se 6 raketami / launcher with 6 missiles
Prostředky velení, řízení a průzkumu:
Command, Control and Surveillance Means:
- multifunkční 3D PESA rádiolokátor fázovým poľom pracujúci v pásme X / passive electronically scanned array (PESA) X-band multi-function phased array 3D radar
- vozidlo řízení palby / fire command vehicle


Prostředky technického zabezpečení:
Technical Support Means:
?
Výcvikové prostředky:
Training Means:
?
Mobilita:
Mobility:
samohybný
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
Komplex je známy aj pod označením Cheolmae-2, M-SAM

Vyvinutý juhokórejskou Agentúrou pre obranný vývoj (AAD) v spolupráci s ruskými spoločnosťami Almaz-Antej a Fakel s využitím technológii protilietadlovej rakety 9M96 (S-350 Viťaz).
Zdroje:
Sources:
www.add.re.kr
URL : https://www.valka.cz/KOR-KM-SAM-t241546#668211Verze : 0
MOD
Protilietadlový raketový komplex KM-SAM nahradil vo výzbroji Juhokórejských ozbrojených síl protilietadlové komplety MIM-23 Hawk / Improved Hawk.

Raketa Cheongung I (resp. Block I) má diaľkový dosah cca 40 km a výškový dosah 15 000 m. K dispozícii je aj raketa Cheongung Ii (resp. Block II) s výškovým dosahom navýšným na 20 000 m. Raketa s raketovým motorm na tuhé palivo dosahuje max. rýchlosť Mach 4,5. V koncovej fáze letu využíva aktívne rádiolokačné samonavedenie na cieľ.

Propagačné video Agentúry pre obranný vývoj:
URL : https://www.valka.cz/KOR-KM-SAM-t241546#668212Verze : 2
MOD
Multifunkčný rádiolokátor protilietadlového raketového systému KM-SAM. Na konštrukcii rádiolokátora spolupracovali juhokóresjké spoločnosti s ruskou spoločnosťou Almaz-Antej.


Zdroj: https://militaryrussia.ru/blog/topic-633.html

KOR - KM-SAM  - Multifunkčný rádiolokátor protilietadlového raketového systému KM-SAM

Multifunkčný rádiolokátor protilietadlového raketového systému KM-SAM
URL : https://www.valka.cz/KOR-KM-SAM-t241546#669468Verze : 0
MOD
Niekoľko vozidiel kompletu KM-SAM (rádiolokátor, odpaľovacie zariadenie, veliteľské stanovište a ďalšie ?) pri ukážke v teréne.


Zdroj: https://militaryrussia.ru/blog/topic-633.html

KOR - KM-SAM  - KM-SAM

KM-SAM
URL : https://www.valka.cz/KOR-KM-SAM-t241546#669470Verze : 0
MOD