Main Menu
User Menu

KKG - Braunschweig

Klasse 130

     
Název:
Name:
Braunschweig
Originální název:
Original Name:
Braunschweig
Kategorie:
Category:
korveta
Období výroby:
Production Period:
03.12.2004-21.03.2013
Přehled vyrobených plavidel:
Summary of Built Boats:
Braunschweig (F260)
Magdeburg (F261)
Erfurt (F262)
Oldenburg (F263)
Ludwigshafen am Rhein (F264)
Uživatelské státy:
User states:
Poznámka:
Note:
Třída korvet Braunschweig je variantou projektu Meko A.
Lodě třídy Braunschweig nesou podle NATO označení F, které je řadí k fregatám.
Zdroje:
Sources:
https://www.marine.de
URL : https://www.valka.cz/KKG-Braunschweig-t169757#507644Verze : 0
MOD