Main Menu
User Menu

KAZ - Stejnokroj pohraniční stráže

Uniforma pohraničnej stráže

Na fotohrafií je príslušník Pohraničnej stráže Kazachstánu. Zelený lém brigadírky je tradičný pre príslušníkov pohraničnej stráže nástupnických štátov ZSSR. Naviac na okolku brigadírky sú "krídelká" čo nasvedčuje že ide o príslušníky leteckého oddielu.
Zdroj: content.foto.mail.ru
URL : https://www.valka.cz/KAZ-Stejnokroj-pohranicni-straze-t77292#284507Verze : 0