Main Menu
User Menu

Justin I.

Císař Justin I. - byzantský vládce


- vládl v letech 518 - 527


- založeno během linkování
URL : https://www.valka.cz/Justin-I-t28470#99926Verze : 0
Justin I


Justin sa narodil v meste Dardarnia v Illýrii. Jeho rodičmi boli chudobní roľníci. Justin sa v mladom veku vybral za obživou do Konštantínopolu. Vďaka jeho fyzickej sile a vytrvalosti ho prijali do cisárskej gardy. Prejavil sa ako vynikajúci vojak a časom sa stal jej hlavným veliteľom.


Anastasios nezanechal po sebe potomka, ktorý by mohol zasadnúť na cisársky stolec. Senát sa nevedel dohodnúť na vhodnom kandidátovi . Ľud v hippodróme (Modrí a Zelení) sa síce búril, ale nebol schopní sa dohodnúť na vlastnom kandidátovi. Preto zasiahlo vojsko a za cisára zvolilo veliteľa cisárskej gardy Justína.


Justin bol predsa len vojak a vôbec sa nevyznal v riadení štátu. Touto úlohou poveril svojho adoptívneho synovca Petra Sabbatia, ktorý pri adopcii prijal meno Justinian. V roku 525 mu Justin udelil titul ceasar a krátko pred svojou smrťou v apríli/1/ ( auguste?)/2/ 527 ho korunoval za spolucisára.


Dalo by sa povedať, že Justin vôbec nevládol. Pretože už začiatku jeho vlády mal noc v rukách Justinian./1/ Kolektív autorov - Dějiny Byzancie
- vydala Academia, Nakladatelství Československé akadémie věd - Praha 1992, ISBN 80-200-0454-8
/2/ www.roman-emperors.org
URL : https://www.valka.cz/Justin-I-t28470#200046Verze : 0