Junkers Ju 287 V1

     
Název:
Name:
Junkers Ju 287 V1 Junkers Ju 287 V1
Originální název:
Original Name:
Junkers Ju 287 V1
Kategorie:
Category:
experimentální letoun experimental aeroplane
Výrobce:
Producer:
DD.04.1944-DD.MM.1945 Junkers Flugzeug- und Motorenwerke AG, Dessau /
Období výroby:
Production Period:
DD.04.1944-DD.MM.1945
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
1
První vzlet:
Maiden Flight:
16.08.1944
Osádka:
Crew:
2
Základní charakteristika:
Basic Characteristics:
 
Vzlet a přistání:
Take-off and Landing:
CTOL - konvenční vzlet a přistání CTOL - conventional take-off and landing
Uspořádání křídla:
Arrangement of Wing:
jednoplošník monoplane
Uspořádání letounu:
Aircraft Concept:
klasické conventional
Podvozek:
Undercarriage:
pevný fixed
Přistávací zařízení:
Landing Gear:
kola wheels
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost prázdného letounu:
Empty Weight:
12510 kg 27580 lb
Vzletová hmotnost:
Take-off Weight:
20000 kg 44092 lb
Maximální vzletová hmotnost:
Maximum Take-off Weight:
? kg ? lb
Rozpětí:
Wingspan:
20,110 m 65ft 11,73in
Délka:
Length:
18,280 m 59ft 11,69in
Výška:
Height:
5,100 m 16ft 8,78in
Plocha křídla:
Wing Area:
58,30 m2 627.54 ft2
Plošné zatížení:
Wing Loading:
343.053 kg/m2 70.26 lb/ft2
Pohon:
Propulsion:
 
Kategorie:
Category:
jednoproudový turbojet
Počet motorů:
Number of Engines:
4
Typ:
Type:
Junkers Jumo 004 B-2 o tahu 8,73 kN (890,2 kp) Junkers Jumo 004 B-2, thrust 1,963 lbf
Objem palivových nádrží:
Fuel Tank Capacity:
? ?
Výkony:
Performance:
 
Maximální rychlost:
Maximum Speed:
559 km/h v 6000 m 347.3 mph in 19685 ft
Cestovní rychlost:
Cruise Speed:
512 km/h v 6809 m 318.1 mph in 22339 ft
Rychlost stoupání:
Climb Rate:
7.6 m/s 1500 ft/min
Čas výstupu na výšku:
Time to Climb to:
33 min do 10000 m 33 min to 32808 ft
Operační dostup:
Service Ceiling:
10800 m 35433 ft
Dolet:
Range:
? km ? mi
Maximální dolet:
Maximum Range:
1500 km 932.1 mi
Výzbroj:
Armament:
- -
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
- první prototyp byl pouze experimentální, pro ověření koncepce, používal trup z He 177 A-3, ocas z Ju 388 L-1, podvozek z Ju 352 A-1 a příďová kola z B-24
- druhý prototyp měl šest motorů, podvěšených po třech pod křídly, měl nový trup odvozený od Ju 288; byl dokončen z 80 %, když padl do sovětských rukou, a byl údajně dokončen v SSSR
- podle některých pramenů byl v SSSR dokončen a testován ne druhý, ale třetí prototyp, s motory BMW 003 po dvou pod křídly a dalšími dvěma na bocích přídě; protože neexistují fotografie, nelze to rozhodnout
- plánovány byly ještě prototypy V4 až V6 s motory Jumo 004 C, Heinkel S 011 nebo BMW 018
-
Zdroje:
Sources:
Hitchcock, Thomas H. Junkers 288, Monogram Close-Up 2. Monogram Aviation Publications, Acton 1974. ISBN 0-914144-02-2.
Němeček, Václav. Junkers Ju 287, L+K 1982/05.

Junkers Ju 287 V1 -


Junkers Ju 287 V1 -


Junkers Ju 287 V1 -


URL : https://www.valka.cz/Junkers-Ju-287-V1-t8589#289858 Verze : 1
Junkers Ju 287


Projekt Junkers Ju 287 vznikl jako součást studií, vedených s cílem vytvořit těžký bombardér, který by svými výkony překonal nejen současné, ale i budoucí stíhače potencionálních protivníků. Využití šípového křídla bylo v Německu i tak trochu módou a v této době již i zpracováváno poměrně solidními teoretickými pracemi.


Myšlenka dopředného šípu se stala pro tuto firmu typickou. Vývoj Ju 287 začal na podzim 1942 pod vedením ing. Wockeho. Ing. Wocke si od dopředného šípu sliboval řadu předností - zlepšení letových charakteristik při nízkých rychlostech, lepší proudění vzduchu na křídlech, které se u "klasického" šípu řešilo mohutnými aerodynamickými plůtky, zlepšení účinnosti křidélek… Současně očekával, že proudění za takto tvarovaným křídlem by nemělo tak výrazně ovlivňovat účinnost ocasních ploch. Letoun měl dostat i proudové motory, které slibovaly vyšší rychlosti něž pohon klasický.


Konstrukční práce byly doprovázeny jak pečlivými teoretickými výpočty, tak řadou pokusů s ofoukáváním modelů i jednotlivých částí ve snaze dosáhnout co nejlepších výsledků.


Vývoj probíhal velmi komplikovaně, laborovalo se s různými tvary a úhly křídla, kombinace různého počtu motorů a jejich umístění. Klíčovou roli nesly modely pro aerodynamický tunel. Modely nesly označení EF (Entwicklungsflugzeug, tedy pokusné letadlo) a vzniklo jich cca 12 -


EF-55 : bezmotorový jednoplošník, určený pro výzkum vlastností křídla s dopředným
šípem
EF-56 : bezmotorový jednoplošník s klasickým šípovým křídlem
EF-57 : bezmotorový jednoplošník s dopředným šípem, vzepětí do V
EF-58 : jednoplošník s dopředným šípem, křídla oválného tvaru, motory pod křídly
EF-59 : 2 motory pod trupem, 2 pod křídly za odtokovou hranou
EF-66 :dopředný šíp, 2 motory pod křídlem - na něj navazuje model EF 122
EF-67 : 2 motory v trupu
EF-68 : určeno specielně pro výzkum různého umístění motorů
EF-116 : další model pro výzkum šípového křídla
EF-122 : závěrečná podoba vývojové řady, nejlepší výsledky, předpokládaný vzor pro
stavbu skutečného prototypu Ju-287 V1.
EF-125 : poslední známá modelová verze, koncepcí podobný prototypu V3 a typu EF-140


Pravděpodobně existoval i sériový model pro ofoukávání, tedy model Ju 287ve skutečné velikosti, určený pro aerodynamické zkoušky, který nesl 2 motory Jumo 012 nebo BMW 018. Rozpětí křídla 19, 40 m.


EF-125 byl velmi podobný pozdějším EF-140. Pečlivá práce s modely umožnila poměrně rychlý postup stavby prototypů. Ju-287-V1 byl konstruován pro ověření konfigurace křídla EF-122.


Začátkem r. 1943 zahájila práce skupina kolem prof. Hertela. Je již známou historkou, že pro co nejrychlejší stavbu prvního prototypu Ju-287 (RS+RA) bylo využito množství již hotových dílů z jiných strojů - trup z Heinkelu He177A-3, ocasní část z Junkersu Ju-188 G-2, podvozek dokonce ze sestřeleného amerického B-24 z licenční výroby u Convairu.


RLM objednalo celkem 6 prototypů:
Ju-287-V1 = 1. prototyp
Ju-287-V2 = shodný s V1.
Ju-287-V3 = nejznámější. Trup z Ju-288, pod křídly 2 gondoly po trojici motorů BMW 003 A1, po jedné pod každým křídlem. Velmi podobný EF-131 rozvíjeném v Rusku s šesticí motorů RD-10.
Ju-287-V4 = Shodný s V3.
Ju-287-V5 = Shodný s V3, zkoušen s kulometnou věží na zádi trupu.
Ju-287-V6 = Shodný s V5.


Křídlo mělo negativní úhel 19,9° nosníků, úhel odtokové hranyčinil -23,5°, rozpětí 20,10 m při nosné ploše 58,30 m2. Toto křídlo neslo 2 motory Jumo 004B-1, ale obrovský pokusný stroj potřeboval ještě další pohonné jednotky. Proto byly na boky trupu na přídi zavěšeny další 2 motory. Protože ani tento výkon nestačil pro start, dostal prototyp ještě raketové startovací motory Walter HWK 501 o tahu 500 kgp, zavěšené pod podkřídelními gondolami proudových motorů. Tato raketové motory se po startu odhazovaly.


Prototyp se zkoušel na letišti Lipsko-Brandis, protože dráhy v Dessau byly příliš krátké. 16 srpna 1944, jen krátce po prvním na světě proudovém bombardéru Ar-234, provedl pilot Siegfried Holzbaur první let Ju-287 V1. Letové pokusy byly úspěšné a potvrdily použitelnost koncepce pro praxi. Stroj se velmi dobře choval jak ve standartních letových režimech, tak i připomalém letu, včetně přistání. Po provedení 17 letů z Brandis byl prototyp přesunut na zkušební základnu Rechlin.


Konstruktéři byli ale nespokojeni s dosaženou rychlostí, dosažená nejvyšší rychlost Mach 0,7 neodpovídala vypočteným hodnotám Mach = 0,85. Výzkumníci v Rechlinu předpokládali, že při využití silnějších pohonných jednotek dosáhne stroj hodnot Mach = 0,92. To si - mimo jiné - vyžádalo i namontovat brzdící padáky pro snížení rychlosti při přistávání.
Během stavby druhého prototypu se RLM nejprve rozhodlo program zastavit, později - v březnu 1945 - bylo rozhodnutí přehodnoceno a RLM objednal stokusovou sérii. Výrobcem měl být Allgemeine Transportanlagen GmbH v Lipsku. Sériové stroje měly být vybaveny motory Jumo 012.


V lednu 1945 byl Ju-287 V1 vyfotografován v Rechlinu průzkumný Mosquitem RAF. Následoval nálet, během kterého Ju-287 V1 vážně poškozen. Do konce války pokračovaly výzkumné práce jak s opraveným V1 a dokončeným V2, tak především s V3, což byl již od základu nově stavěný prototyp, určený coby předobraz sériové produkce k letovým zkouškám. Prototyp V4 měl posloužit při pozemních statických zkouškách.


Na konci války padla řada strojů i se svými tvůrci do rukou Rudé armády a vývoj se přemístil do SSSR. Viz. https://www.valka.cz/topic/view/9421/


prameny:
www.arms.ru
http://xplanes.free.fr/
URL : https://www.valka.cz/Junkers-Ju-287-V1-t8589#156123 Verze : 1
Junkers Ju 287 V1 detail
Junkers Ju 287 V1 -


URL : https://www.valka.cz/Junkers-Ju-287-V1-t8589#170516 Verze : 0
Junkers Ju 287 V3


Výrobce / Manufacturer: Junkers Flugzeug und Motorenwerke AG
Kategorie / Category: jednoplošný těžký bombardér
První vzlet / Maiden flight: -
Vyráběn / Produced: 1945
Vyrobeno / Number built: 1
Osádka / Crew: 3
Pohonná jednotka / Power plant: 6x BMW 003 A-1 o tahu 800 kp (7,84 kN)
Objem palivových nádrží: / Fuel capacity (l): -
Hmotnost prázdného letounu / Empty weight (kg): 11 930
Hmotnost vzletová / Take-off weight (kg): 21 555
Maximální vzletová hmotnost / Maximum take-off weight (kg): -
Rozpětí / Wingspan (m): 19,400
Délka / Length (m): 19,770
Výška / Height (m): 5,700
Nosná plocha / Wing area (m2): 58,3
Plošné zatížení / Wing loading (kg/m2): 371,64
Maximální rychlost / Maximum speed (km/h): 856 v h= 6 000 m
819 v h= 0 m
Cestovní rychlost / Cruise speed (km/h): 790 v h= 7 010 m
Rychlost stoupání / Climb rate (m/s): 9,58
Čas výstupu na výšku / Climb to: 7 000 m za 10 min
Dostup operační / Service ceiling (m): 10 620 - 12 000
Dolet / Range (km): 1 585 s pumovou zátěží
Dolet maximální / Maximum range (km): 4 415
Výzbroj / Armament: 1x zdvojený kulomet MG 131 ráže 13 mm dálkově ovládaný v zadním střelišti (nebyla nainstalována, pouze plánována)
Pumy do hmotnosti 4 000 kg
Poznámka / Note: tento prototyp měl být vzorovým pro sériovou výrobu
letoun byl ukořistěn Rudou armádouPříspěvek upravil dne 19.12.2008.moderátor Vláďa za pomoci těchto pramenů:
Původní Dexterův příspěvek
http://www.aviastar.org/air/germany/ju-287.php
http://prototypes.free.fr/ju287/ju287-1.htm
www.militaryfactory.com
www.century-of-flight.freeola.com
archiv autora

Junkers Ju 287 V1 -


URL : https://www.valka.cz/Junkers-Ju-287-V1-t8589#24874 Verze : 0
Několik snímků z http://prototypes.free.fr .
Junkers Ju 287 V1 - Poslední vývojový článek - ruský Tupolev Typ 150.

Poslední vývojový článek - ruský Tupolev Typ 150.
Junkers Ju 287 V1 - Snímky modelů celé série.

Snímky modelů celé série.
Junkers Ju 287 V1 - Ju 287 V1

Ju 287 V1
URL : https://www.valka.cz/Junkers-Ju-287-V1-t8589#24920 Verze : 0

Diskuse

Jen tak pro zajímavost. Na Aubiho fotografii jsou dobře vidět malé proužky látky (někdy kousky popruhů či silnějšího papíru) používané pro výzkum aerodynamického proudění na letounech. Obvykle byly snímány filmovou kamerou či fotoaparátem.
URL : https://www.valka.cz/Junkers-Ju-287-V1-t8589#170539 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více