Main Menu
User Menu

Juhi, Micue

Mitsue Yuhi / 由比光衛

     
Příjmení:
Surname:
Juhi
Jméno:
Given Name:
Micue
Jméno v originále:
Original Name:
由比光衛 / ゆひ・みつえ
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
27.11.1860 ?, prefektura Kóči /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
18.09.1940 ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
náčelník štábu: Sibiřská expediční armáda
velitel: 15. divize
velitel: Divize císařské gardy
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
ja.wikipedia.org;
URL : https://www.valka.cz/Juhi-Micue-t124185#423125Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Juhi
Jméno:
Given Name:
Micue
Jméno v originále:
Original Name:
由比光衛 / ゆひ・みつえ
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-25.12.1882 vojenská akadémia
27.11.1888-28.11.1891 Armádne vojnové kolégium
DD.12.1895-DD.05.1899 vojenské vedy
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
25.12.1882 podporučík
26.05.1886 poručík
29.11.1893 kapitán
01.10.1898 major
06.04.1903 podplukovník
01.03.1905 plukovník
20.05.1909 generálmajor
11.05.1914 generálporučík
25.11.1919 generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
24.10.1911-11.05.1914 Velitel : 1. kancelář (operace) Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
11.05.1914-25.01.1915 Velitel : Armádní válečné kolegium
25.01.1915-06.08.1917 Velitel : 15. divize

Ručně vyplněné položky:
DD.01.1883-26.05.1886 6. peší pluk
26.05.1886-22.11.1892 velitel čaty 4. gardový peší pluk
22.11.1892-29.11.1893 Inštruktor vojenských vied, Armádne vojnové kolégium
29.11.1893-08.12.1893 Inštruktor, Armádne vojnové kolégium
08.12.1893-09.06.1894 2. kancelář (zpravodajství) Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
09.06.1894-21.12.1894 pridelený k Imperiálnemu generálnemu velitelstvu
21.12.1894-DD.12.1895 štábny dôstojník 2. armády
11.05.1899-16.06.1900 pridelený k Generálnemu štábu
25.04.1900-16.06.1900 Sekcia dohladu nad západnou metropolitnou zónou?
16.06.1900-25.10.1900 štábny dôstojník Čínsky mimoriadny detašmán
25.10.1900-10.09.1901 štábny dôstojník 5. divízia
10.09.1901-06.04.1904 pridelený k Generálnemu štábu (náčelník Europskej sekcie)
10.09.1901-06.04.1904 Inštruktor, Námorné kolégium
06.04.1904-14.01.1905 zástupca náčelníka štábu 2. armáda
14.01.1905-09.03.1908 náčelník štábu 8. divízie
09.03.1908-20.05.1909 velitel 1. gardového pešieho pluku
20.05.1909-24.10.1911 velitel 27. pešej brigády
24.10.1911-11.05.1914 náčelník 1. kanceláře (operace) Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
11.05.1914-25.01.1915 veliteľ Armádneho vojnového kolégia
25.01.1915-06.08.1917 velitel 15. divízie
06.08.1917-09.08.1918 velitel Gardovej divízie
09.08.1918-28.06.1919 náčelník štábu Sibírskej expedičnej armády
28.06.1919-15.12.1922 velitel posádky Tsingtao
15.12.1922-20.01.1923 člen Najvyššej vojnovej rady
23.03.1923-DD.MM.RRRR výslužba
Vyznamenání:
Awards:

01.10.1901

Řád Zlatého luňáka 4. třídy
Order of Golden Kite 4th Class
功四級金鵄勲章 / こうよんきゅうきんしくんしょう
-

01.04.1906

Řád Vycházejícího slunce 3. třída
3rd Class, The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon
旭日中綬章 / きょくじつちゅうじゅしょう
-

01.04.1906

Řád Zlatého luňáka 3. třídy
Order of Golden Kite 3rd Class
功三級金鵄勲章 / こうさんきゅうきんしくんしょう
-

30.11.1914

Řád Posvátného pokladu 2. třídy
Order of Sacred Treasure 2nd Class
瑞宝重光章 / ずいほうじゅうこうしょう
-

28.11.1919

Řád Posvátného pokladu 1. třídy
Order of Sacred Treasure 1st Class
瑞宝大綬章 / ずいほうだいじゅしょう
-

01.11.1920

Velkostuha řádu Vycházejícího slunce
1st Class, Grand Cordon of the Order of the Rising Sun
勲一等旭日大綬章 / くんいっとう きょくじつだいじゅしょう
-

01.11.1920

Řád Zlatého luňáka 2. třídy
Order of Golden Kite 2nd Class
功二級金鵄勲章 / こうにきゅうきんしくんしょう
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
http://ja.wikipedia.org/wiki/由比光衛
http://sakurataro.org/db/由比光衛

URL : https://www.valka.cz/Juhi-Micue-t124185#423130Verze : 4
MOD

Juhi, Micue
Narodil sa na ostrove Šikoku, v dnešnej prefektúre Kóči. Roku 1882 v decembri ukončuje Imperiálnu vojenskú akadémiu ako podporučík a v novembri 1891 Armádne štábne kolégium. Po ukončení štúdii je pridelený ku generálnemu štábu, kde zastáva rôzne pozície.
Počas prvej Sino Japonskej vojny a Boxerskej rebélie Juhi slúži ako štábny dôstojník a vybudoval si povesť kompetentného dôstojníka.
V rokoch 1895-1899 je vyslaný do Spojeného kráľovstva ako vojenský atašé. Po návrate do Japonska je poverený velením 5. divízie.
Po vypuknutí Rusko Japonskej vojny, Juhi, teraz ako plukovník je pridelený k japonskej 2. armáde ako zástupca náčelníka štábu, pod velením gen. Oku Jasukata. V bojoch sa vyznamenal počas bitvy o Mukden, ako náčelník štábu 8. divízie.
Po jeho povýšení na generálmajora, v 1907 slúži ako náčelník sekcie operácii Imperiálneho generálneho štábu a to až do jeho menovania veliteľa Armádneho štábneho kolégia a povýšenia na generálporučíka, v roku 1914. Tento post zastáva počas väčšiny trvania 1. sv. vojny.
Po ukončení pôsobenia je menovaný veliteľom 15. divízie, následne Divize císařské gardy a konečne v 1918 náčelníkom štábu Sibírskej expedičnej armády.
Nasledovného roku, v novembri 1919 sa stáva generálom a velí japonskej posádke v Tsingtao do roku 1922.
V 1923 odchádza do výslužby a roku 1940 umiera.


Zdroj:
en.wikipedia.org
http://ja.wikipedia.org/wiki/由比光衛
URL : https://www.valka.cz/Juhi-Micue-t124185#423132Verze : 1
MOD