Juhi, Micue

Mitsue Yuhi / 由比光衛
     
Příjmení:
Surname:
Juhi Yuhi
Jméno:
Given Name:
Micue Mitsue
Jméno v originále:
Original Name:
由比光衛 / ゆひ・みつえ
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
27.11.1860 ?, prefektura Kóči /
27.11.1860 ?, Kochi Prefecture /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
18.09.1940 ?
18.09.1940 ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
náčelník štábu: Sibiřská expediční armáda
velitel: 15. divize
velitel: Divize císařské gardy
Chief of Staff: Siberian Expeditionary Army
Commander: 15th Division
Commander: Imperial Guards Division
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
ja.wikipedia.org;
URL : https://www.valka.cz/Juhi-Micue-t124185#423125 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Juhi Yuhi
Jméno:
Given Name:
Micue Mitsue
Jméno v originále:
Original Name:
由比光衛 / ゆひ・みつえ
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-25.12.1882 vojenská akadémia
27.11.1888-28.11.1891 Armádne vojnové kolégium
DD.12.1895-DD.05.1899 vojenské vedy
DD.MM.RRRR-25.12.1882 Military Academy
27.11.1888-28.11.1891 Army War College
DD.12.1895-DD.05.1899 Military Sciences
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
25.12.1882 podporučík
26.05.1886 poručík
29.11.1893 kapitán
01.10.1898 major
06.04.1903 podplukovník
01.03.1905 plukovník
20.05.1909 generálmajor
11.05.1914 generálporučík
25.11.1919 generál
25.12.1882 Second Lieutenant
26.05.1886 Lieutenant
29.11.1893 Captain
01.10.1898 Major
06.04.1903 Lieutenant Colonel
01.03.1905 Colonel
20.05.1909 Major General
11.05.1914 Lieutenant General
25.11.1919 General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.01.1883-26.05.1886 6. peší pluk
26.05.1886-22.11.1892 velitel čaty 4. gardový peší pluk
22.11.1892-29.11.1893 Inštruktor vojenských vied, Armádne vojnové kolégium
29.11.1893-08.12.1893 Inštruktor, Armádne vojnové kolégium
08.12.1893-09.06.1894 2. kancelář (zpravodajství) Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
09.06.1894-21.12.1894 pridelený k Imperiálnemu generálnemu velitelstvu
21.12.1894-DD.12.1895 štábny dôstojník 2. armády
11.05.1899-16.06.1900 pridelený k Generálnemu štábu
25.04.1900-16.06.1900 Sekcia dohladu nad západnou metropolitnou zónou?
16.06.1900-25.10.1900 štábny dôstojník Čínsky mimoriadny detašmán
25.10.1900-10.09.1901 štábny dôstojník 5. divízia
10.09.1901-06.04.1904 pridelený k Generálnemu štábu (náčelník Europskej sekcie)
10.09.1901-06.04.1904 Inštruktor, Námorné kolégium
06.04.1904-14.01.1905 zástupca náčelníka štábu 2. armáda
14.01.1905-09.03.1908 náčelník štábu 8. divízie
09.03.1908-20.05.1909 velitel 1. gardového pešieho pluku
20.05.1909-24.10.1911 velitel 27. pešej brigády
24.10.1911-11.05.1914 náčelník 1. kanceláře (operace) Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
11.05.1914-25.01.1915 veliteľ Armádneho vojnového kolégia
25.01.1915-06.08.1917 velitel 15. divízie
06.08.1917-09.08.1918 velitel Gardovej divízie
09.08.1918-28.06.1919 náčelník štábu Sibírskej expedičnej armády
28.06.1919-15.12.1922 velitel posádky Tsingtao
15.12.1922-20.01.1923 člen Najvyššej vojnovej rady
23.03.1923-DD.MM.RRRR výslužba
DD.01.1883-26.05.1886 6th Infantry Regiment
26.05.1886-22.11.1892 Platoon Leader 4th Guards Infantry Regiment
22.11.1892-29.11.1893 Military Sciences Instructor, Army War College
29.11.1893-08.12.1893 Instructor, Army War College
08.12.1893-09.06.1894 2nd Bureau (Intelligence) of the Imperial Army General Staff Office
09.06.1894-21.12.1894 Attached to Imperial Headquarters
21.12.1894-DD.12.1895 Staff Officer 2nd Army
11.05.1899-16.06.1900 Attached to General Staff
25.04.1900-16.06.1900 Western Metropolitan Supervision Section?
16.06.1900-25.10.1900 Staff Officer Extraordinary China Detachment
25.10.1900-10.09.1901 Staff Officer 5th Division
10.09.1901-06.04.1904 Attached to General Staff (Chief of European Section)
10.09.1901-06.04.1904 Naval College Instructor
06.04.1904-14.01.1905 Deputy Chief of Staff 2nd Army
14.01.1905-09.03.1908 Chief of Staff 8th Division
09.03.1908-20.05.1909 1st Guards Infantry Regiment Commander
20.05.1909-24.10.1911 27th Infantry Brigade Commander
24.10.1911-11.05.1914 Head of 1st Bureau (Operations) of the Imperial Army General Staff Office
11.05.1914-25.01.1915 Army War College Commander
25.01.1915-06.08.1917 15th Division Commander
06.08.1917-09.08.1918 Guards Division Commander
09.08.1918-28.06.1919 Siberian Expeditionary Army Chief of Staff
28.06.1919-15.12.1922 Garrison at Tsingtao Commander
15.12.1922-20.01.1923 Member of Supreme War Council
20.01.1923-DD.MM.RRRR Retired
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
http://ja.wikipedia.org/wiki/由比光衛
http://sakurataro.org/db/由比光衛

URL : https://www.valka.cz/Juhi-Micue-t124185#423130 Verze : 4

Juhi, Micue
Narodil sa na ostrove Šikoku, v dnešnej prefektúre Kóči. Roku 1882 v decembri ukončuje Imperiálnu vojenskú akadémiu ako podporučík a v novembri 1891 Armádne štábne kolégium. Po ukončení štúdii je pridelený ku generálnemu štábu, kde zastáva rôzne pozície.
Počas prvej Sino Japonskej vojny a Boxerskej rebélie Juhi slúži ako štábny dôstojník a vybudoval si povesť kompetentného dôstojníka.
V rokoch 1895-1899 je vyslaný do Spojeného kráľovstva ako vojenský atašé. Po návrate do Japonska je poverený velením 5. divízie.
Po vypuknutí Rusko Japonskej vojny, Juhi, teraz ako plukovník je pridelený k japonskej 2. armáde ako zástupca náčelníka štábu, pod velením gen. Oku Jasukata. V bojoch sa vyznamenal počas bitvy o Mukden, ako náčelník štábu 8. divízie.
Po jeho povýšení na generálmajora, v 1907 slúži ako náčelník sekcie operácii Imperiálneho generálneho štábu a to až do jeho menovania veliteľa Armádneho štábneho kolégia a povýšenia na generálporučíka, v roku 1914. Tento post zastáva počas väčšiny trvania 1. sv. vojny.
Po ukončení pôsobenia je menovaný veliteľom 15. divízie, následne Divize císařské gardy a konečne v 1918 náčelníkom štábu Sibírskej expedičnej armády.
Nasledovného roku, v novembri 1919 sa stáva generálom a velí japonskej posádke v Tsingtao do roku 1922.
V 1923 odchádza do výslužby a roku 1940 umiera.


Zdroj:
en.wikipedia.org
http://ja.wikipedia.org/wiki/由比光衛
URL : https://www.valka.cz/Juhi-Micue-t124185#423132 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více