Judenič, Nikolaj Nikolajevič

Yudenich, Nikolay Nikolayevich
Николай Николаевич Юденич
     
Příjmení:
Surname:
Judenič Yudenich
Jméno:
Given Name:
Nikolaj Nikolajevič Nikolai Nikolaevich
Jméno v originále:
Original Name:
Николай Николаевич Юденич
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál pěchoty General of the Infantry
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
30.07.1862 Moskva /
30.07.1862 Moscow /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
05.10.1933 Cannes /
05.10.1933 Cannes /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- vrchní velitel všech ruských pozemních a námořních sil proti bolševikům Severozápadním frontu - Commander-in-Chief of all Russian ground and naval armed forces against the Bolsheviks on the North-Western Front
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- přezdíván "Mistr improvizace" - nicknamed "Master of Improvisation"
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Judenic-Nikolaj-Nikolajevic-t390#734133 Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
Judenič Yudenich
Jméno:
Given Name:
Nikolaj Nikolajevič Nikolai Nikolaevich
Jméno v originále:
Original Name:
Николай Николаевич Юденич
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
08.08.1881 podporučík
30.08.1885 poručík
07.04.1887 štábní kapitán
26.11.1887 kapitán
05.04.1892 podplukovník
24.03.1896 plukovník
19.06.1905 generálmajor
06.12.1912 generálporučík
24.01.1915 generál pěchoty
08.08.1881 Junior Lieutenant
30.08.1885 Lieutenant
07.04.1887 Staff Captain
26.11.1887 Captain
05.04.1892 Lieutenant Colonel
24.03.1896 Colonel
19.06.1905 Major General
06.12.1912 Lieutenant General
24.01.1915 General of the Infantry
Průběh vojenské služby:
Military Career:
06.08.1879-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Judenic-Nikolaj-Nikolajevic-t390#734140 Verze : 0
Generál Nikolaj N. Judenič

(1862 - 1933)


Narodil se 18. července 1862. Do ruské carské armády vstoupil v roce 1879. Osm let navštěvoval akademii generálniho štábu, pak dělal zástupce náčelníka gen.štábu do roku 1902. V letech 1904-05 se úspěšne zúčastnil Rusko-Japonské války. V 1913 roce se stal vrchním velitelem ruských vojsk v oblasti Kavkazu.

Během WW1 byl velil ruských vojsk na kavkazské frontě, kde vybojoval několik obdivuhodných vítěství nad vojsky tureckého velitele Envera Pašu, jako třeba Sarikamiš (kde v prosinci 1914 porazil 3.tureckou armádu), Malazgirt (srpen 1916), Erzurum (únor 1916), Trabzon (duben 1916), Erzincan (červenec 1916).

Judenič odstoupil z funkce v březnu 1917, měsíc po té, co se k moci dostala Prozatímní vláda. Vrátil se zpět do Petrohradu (tehdy Sankt Petersburgu), ale po řijnové revoluci utekl do Finska, kde s britskou podporou organizoval bělogvardejce.

V řijnu 1919 zaútočil. Dobyl vesnici Gatčina, jen 50km od Petrohradu. Komunisti jmenovali velitelem obrany města tehdejšího velitele Rudé armády, Lva Trockého. Jeho síly byly formovány z řadů průmyslových dělníku, které do Petrohradu rychle dopravovali vlaky z Moskvy a okolí. Rudá armáda v boji způsobila Bělogvardějcům značné straty. Ti museli ustoupit do Estonska, kde demoralizováni a zdecimováni byly rozpuštěni. Judeniče v Estonsku zatkli, ale jemu se povedlo se zajetí uprchnout a emigrovat do Francie.

Judenič zemřel v roce 1933 ve vesnici St.Laurent-Du-Var poblíž Paříže ve věku 71 let.


zdroj:
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Judenic-Nikolaj-Nikolajevic-t390#2075 Verze : 2
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více