Josten, Günther

     
Příjmení:
Surname:
Josten Josten
Jméno:
Given Name:
Günther Günther
Jméno v originále:
Original Name:
Günther Justen
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník Colonel
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
07.11.1921 Hamm /
07.11.1921 Hamm /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
07.07.2004 Aurich
07.07.2004 Aurich
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ JG 71 Commander of JG 71
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- německé stíhací eso 2. sv. v. se 178 sestřely
- nositel Rytířského kříže s dubovými ratolestmi
- 5krát se stal esem jednoho dne; 13.07.1943 - 5 s. (11-15), 07.09.1943 - 7 s. (59-65), 15.09.1943 - 8 s. (71-78), 16.02.1945 - 5 s. (145-149), 25.04.1945 - 9 s. (169-177)
- german fighter ace of WW2 with 178 victories
- recipient of the Knight's Cross of the Iron Cross with Oak Leaves
- 5 times became ace in day; 13.07.1943 - 5 v. (11-15), 07.09.1943 - 7 v. (59-65), 15.09.1943 - 8 v. (71-78), 16.02.1945 - 5 v. (145-149), 25.04.1945 - 9 v. (169-177)
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCnther_Josten
URL : https://www.valka.cz/Josten-Guenther-t126823#429469 Verze : 2
     
Příjmení:
Surname:
Josten Josten
Jméno:
Given Name:
Günther Günther
Jméno v originále:
Original Name:
Günther Justen
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
01.08.1941-01.11.1941 Jagdfliegervorschule 1
01.08.1941-01.11.1941 Jagdfliegervorschule 1
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
31.07.1941 poddůstojník
01.07.1943 šikovatel
01.08.1943 vrchní šikovatel
01.01.1944 poručík
01.11.1944 nadporučík
22.11.1956 kapitán
06.03.1959 major
03.06.1962 podplukovník
14.06.1965 plukovník
31.07.1941 Unteroffizier
01.07.1943 Feldwebel
01.08.1943 Oberfeldwebel
01.01.1944 Leutnant
01.11.1944 Oberleutnant
22.11.1956 Hauptmann
06.03.1959 Major
03.06.1962 Oberstleutnant
14.06.1965 Oberst
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCnther_Josten
URL : https://www.valka.cz/Josten-Guenther-t126823#429470 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více