Josefov

Hl. m. Praha
     
Název:
Name:
Josefov Josefov
Originální název:
Original Name:
Josefov
Další názvy:
Other Names:
Josefstadt
Židovské město
Judenstadt
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Praha Prague
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°05'22.00"N 14°25'06.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1096
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Klausová synagoga
Maiselova synagoga
Staronová synagoga
Španělská synagoga
Pinkasova synagoga
Vysoká synagoga
Židovská radnice
Starý židovský hřbitov
Kostel sv. Ducha
Kostel sv. Salvatora
Muzea:
Museums:
- -
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
Pojmenováno roku 1850 dle Josefa II. -
Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Josefov_(Praha)
URL : https://www.valka.cz/Josefov-t186850#544452 Verze : 2
Staronová synagoga


Jedná se o nejstarší dochovanou synagogu nejen u nás, ale i v celé Evropě. Pochází ze 13. století a je jednou z nejvýznamnějších a umělecky nejhodnotnějších gotických památek Prahy. Byla hlavní synagogou pražské židovské obce, i proto zde působili např. Eliezer Aškenazi nebo Jehuda Liwa ben Becalel známější jako rabi Löw.
Synagogu tvoří dvojlodní síně, která je rozdělena dvěma pilíři, které jsou sklenuty pětidílnou klenbou.


Zdroj:
mapy.cz
URL : https://www.valka.cz/Josefov-t186850#544688 Verze : 0
Vysoká synagoga


Vysoká synagoga je též někdy nazývána Radniční synagogou. Toto její druhé pojmenování se odvíjí od její polohy, po jejím boku se totiž nachází bývalá radnice, s ní pak tvoří jeden celek. Byla vybudována v renesančním stylu nejspíše spolu nebo nedlouho po židovské radnici tj. někdy po roku 1577. Na stavbě se mohl podílet Vlach Pancrazi Rodero, investorem byl finančník Mordechai Maisel. Roku 1689 byla poškozena požárem, a při opravách pak byla roku 1691 rozšířena barokně. Její vzhle byl pozměněn v 19. století. Další úpravy pak proběhly roku 1907 v souvislosti s asanací. Bohoslužby se zde konaly až do roku 1941 (nebo nedlouho předtím), kdy v ní bylo zřízeno skladiště. Od roku 1945 se zde nacházelo Státní židovské muzeum a od 90. let 20. století opět slouží k bohoslužebným prostorům, ale nadále je užíván Židovským muzeem.
Synagoga je dvoupatrová, obdélného půdorysu, hlavní průčelí je mírně zakloněno s dominující trojicí oken. Nad okny se pak nachází výrazná renesanční římsa. V interiérech se dochovala lunetová klenba se štukaturovou výzdobou.


Zdroj:
http://www.hrady.cz/index.php?OID=1674
URL : https://www.valka.cz/Josefov-t186850#544689 Verze : 0
Starý židovský hřbitov


Pohřebiště náležející pražské židovské obci, bylo využíváno od 14. století do roku 1787. Doznalo několikera rozšíření zakoupením okolních pozemků. Pohřby byly umístovány do vrstev nad sebou (po určité době bylo pohřebiště nasypáno a pohřbívalo se dál). Do dnešních dnů se dochovalo na 12 000 náhrobků z 15. až 18. století. V letech 1906 až 1908 byla vybudována nová obřadní síň. Část pohřebiště bylo roku 1903 zabráno ve prospěch výstavby komunikace.


Zdroj:
http://www.hrady.cz/index.php?OID=1677
URL : https://www.valka.cz/Josefov-t186850#544690 Verze : 0
Pinkasova synagoga


Pinkasova synagoga je stavba v goticko-renesačním stylu. Od roku 1960 jsou na jejich vnitřních stěnách ručně vypsány jména všech 77 297 židovských obětí pocházející z českých zemí. Proto se nazývá "Památník 77 297". Jedná se původně o soukromou svatyni rodiny Hořovských, která byla vybudována ze staršího stavby roku 1535. Dům Arona Mešullama Hořovského (U Erbů) se nacházel v bezprostřední blízkosti. Navíc budova prakticky přiléhá ke Staroměstskému židovskému hřbitovu. V letech 1607 až 1625, bylo přistavěno na jižní části pozdně renesanční křídlo. Na jeho výstavbě se nejspíš podílela stavební huť B. Reida.
Samotná budova má půdorys písmene "L", v nejstarší části se nachází goticky zaklenutý sál. Celý zevnějšek je pak v "tónech" jednoduché renesanční fasády, kde se nacházejí mj. půlkruhová okna. V jížním křídle se zase nachází edikulový portál, který vede do nevelkého nádvoří. Toto místo je o poznání níže než se nachází okolní terén, protože se jedná o úroveň té doby. V sklepeních se nachází rituální lázně tzv. mikve. Budova byla roku 1950 rekonstruována a tím získala prakticky svůj původní stav z počátku 17. století. Byl zde zařízen památník, avšak již roku 1968 musel být uzavřen, jelikož měla budova problémy se spodní vodou. Během následných oprav byly nalezeny již výše zmíněné mikve.


Zdroj:
http://www.hrady.cz/index.php?OID=1676
URL : https://www.valka.cz/Josefov-t186850#544691 Verze : 3
Španělská synagoga


Španělská synagoga byla vybudována na místě, kde stávala nejstarší židovská synagoga v Praze, tzv. Stará škola, roku 1868 dle návrhu Ignáce Ullmanna a Josefa Niklase v maurském stylu. Její výzdoba pochází z let 1882 až 1893 a je dílem Antonína Bauma a Bedřicha Münzbergera.


Zdroje:
www.jewishmuseum.cz
mapy.cz
URL : https://www.valka.cz/Josefov-t186850#545327 Verze : 3
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více