Jones, William

     
Příjmení:
Surname:
Jones Jones
Jméno:
Given Name:
William William
Jméno v originále:
Original Name:
William "Bill" Jones
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
četař Sergeant
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.RRRR neznámé
DD.MM.RRRR Unknown
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR neznámé
DD.MM.RRRR unknown
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- -
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- britské pozorovatelské eso 1. sv. v. s 6 sestřely (sražené do neřízeného pádu) - british observer ace of WW1 with 6 claims (driven out of control)
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Jones-William-t238051#658252 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Jones Jones
Jméno:
Given Name:
William William
Jméno v originále:
Original Name:
William "Bill" Jones
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 5. námořní peruť RNAS (pozorovatel/střelec)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 205. peruť RAF (pozorovatel/střelec)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR No. 5 Naval Squadron RNAS (observer/gunner)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR No. 205 Squadron RAF (observer/gunner)
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Jones-William-t238051#658254 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více