Main Menu
User Menu
Reklama

Jones, James Ira Thomas

     
Příjmení:
Surname:
Jones
Jméno:
Given Name:
James Ira Thomas
Jméno v originále:
Original Name:
James Ira Thomas "Taffy" Jones DSO, MC, DFC & bar, MM
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
podplukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
18.04.1896 St. Clears, Carmarthenshire /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
29.08.1960 Swansea
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel 74. perutě RAF
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- nejúspěšnější velšské letecké eso a ničitel balónu 1. sv. v. se 37 sestřely [18 zničených (sám), 12 zničených v plamenech (11 sám, 1 sdílel) a 7 sražených do neřízeného pádu (sám)], z toho 1 balón (zničen, sám)
- autor knih o Královském leteckém sboru (RFC)
- během působení v Rusku u 1. Slovansko-britské perutě, zemřel v jeho náručí po nepovedeném manévru A. A. Kazakov, ruské letecké eso es 1. sv. v.
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://www.theaerodrome.com/aces/wales/jones5.php
www.valka.cz
hu.m.wikipedia.org
www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Jones-James-Ira-Thomas-t67054#609436Verze : 21
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Jones
Jméno:
Given Name:
James Ira Thomas
Jméno v originále:
Original Name:
James Ira Thomas "Taffy" Jones DSO, MC, DFC & bar, MM
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
02.08.1917 poručík
DD.MM.1919 nadporučík
01.07.1924 kapitán
01.02.1935 major
01.09.1940 podplukovník (dočas.)
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
09.12.1918-10.02.1919 Velitel : 74. peruť RAF

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1913-DD.MM.RRRR 4th Welsh
DD.MM.1915-DD.01.1916 10. peruť RFC (letecký mechanik, 1. třídy)
DD.01.1916-DD.05.1917 10. peruť RFC (pozorovatel/střelec)
DD.08.1917-DD.06.1918 74. peruť RFC/RAF (pilot)
DD.06.1918-09.12.1918 74. peruť RAF (velitel letky)
09.12.1918-10.02.1919 74. peruť RAF (velitel)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 1. Slovansko-Britská peruť
09.07.1936-DD.08.1939 dobrovolný důchod
DD.08.1939-DD.07.1940 velení výcvikového velitelství (vrchní singální důstojník)
DD.07.1940-DD.01.1941 7. bombardovací střelecká škola (velitel)
DD.01.1941-DD.MM.RRRR No. 57 OTU
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 59. operačně výcviková jednotka
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 53. operačně výcviková jednotka (velitel)
Vyznamenání:
Awards:

10.08.1916

Vojenská medaile
Military Medal
Citace k Vojenské medaili - MM v London Gazette z 10. srpna 1916:
V květnu 1916 během dělostřelecké palby napůl odnesl, napůl odtáhl dva zraněné střelce do bezpečí zákopu

12.09.1916

Kříž Sv. Jiří 4. stupeň
St. George Cross 4th Class
Георгиевский крест 4-й степени
Byl mu udělen jeho výsostí, Ruským carem Mikulášem II. za statečnost.

15.02.1917

Svatojiřská medaile 4. stupeň
St. George Medal 4th Class
Георгиевская медаль 4-я степень
-

03.08.1918

Záslužný letecký kříž
Distinguished Flying Cross
Citace k Záslužnému leteckému kříži - DFC v London Gazette z 3. srpna 1918:
Nadpor. (dočas.kapt.) James Iva Thomas Jones, M.M.
Během jedenácti dnů tento důstojník napadl a zničil 6 nepřátelských strojů, projevujíc velkou odvahu, dovednosti a iniciativu.


16.09.1918

Vojenský kříž
Military Cross
Citace k Vojenskému kříži - MC v London Gazette z 16. září 1918:
Dočas./nadpor. James Ira Thomas Jones, M.M., R.A.F.
Za zřetelnou udatnost a služební oddanost. Během hlídkového letu se tento důstojník střetl s dvousedadlovkou, jíž poslal v plamenech k zemi. Na další hlídce o deset dní později sestřelil dvousedadlovku Hannover, jenž se zřítila. Následujícího dne při hlídkování dostihl a přemohl dvousedadlovku Albatros. Během této hlídky ještě potkal dvousedadlový Halberstadt a zabil jeho pozorovatele, který buďto vyskočil nebo vypadl z letadla, ale musel se odpoutat, protože mu došla munice. Další den poslal v plamenech k zemi nepřátelský balón. O tři dny později poslal z obou zbraní dávku na stíhací Pfalz, jemuž se ulomila obě křídla. Další dva srazil do neřízeného pádu.


21.09.1918

Záslužný letecký kříž - bar
Distinguished Flying Cross - bar
Citace ke sponě k Záslužnému leteckému kříži - DFC & bar v London Gazette z 21. září 1918:
Nadpor. (Dočas./Kapt.) James Ira Thomas Jones, M.C., D.F.C., M.M.
Udatný důstojník, jenž v posledních třech měsících zničil 21 nepřátelských letadel. Při jedné příležitosti napadl dvoumístný Halberstadt, doprovázený dvěma stíhačkami. Během přibližování stíhačky opustili dvoumístný stroj, který poslal v plamenech k zemi. Poté pronásledoval zbylé dvě stíhačky a jednu sestřelil.


02.11.1918

Řád Za vynikající službu
Distinguished Service Order
Distinguished Service Order (DSO)
Citace k Řádu za vynikající službu - DSO v London Gazette z 2. listopadu 1918:
Nadpor. (Dočas./Kapt.) James Ira Thomas Jones, M.C., D.F.C., M.M.
Od svého příchodu v květnu tento důstojník v kombinaci se zkušenou taktikou, střeleckým uměním a velkou odvahou sestřelil 28 nepřátelských strojů. Pronásledoval hlídku devíti dvouplošných Fokkerů a nepozorovaně se připojil k jejich formaci. Po chvíli kdy se dva Fokkery odpoutali, aby napadli náš pozorovací stroj navádějící dělostřelce. Kapitán Jones napadl výše letící stroj, jenž se zřítil na svého spolubojovníka a oba stroje zřítili v plamenech k zemi.


DD.MM.RRRR

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.RRRR

Hvězda 1914-15
1914-15 Star
-

DD.MM.RRRR

Britská válečná medaile stříbrná
British War Medal Silver
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.theaerodrome.com/aces/wales/jones5.php
livesofthefirstworldwar.org
en.wikipedia.org
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Jones-James-Ira-Thomas-t67054#609481Verze : 24
MOD
Citáty J. I. T. Jonese:


„Je úžasné jak pilota povzbudí, když sestřelí svůj první stroj; morálka mu okamžitě stoupne o alespoň 100%.“


„Můj zvyk útočit na Němčoury visící na padáku vedl k mnoha hádkám v jídelně. Někteří důstojníci typu Eton a Sandhurst (prestižní britské vysoké školy, kde se pěstovalo tvz. elitářství, pozn. překladatele) si mysleli, že jsem "nesportovní", když to dělam. Nikdy jsem nechodil na veřejnou školu, tak mě takové úvahy neomezovaly. Jen jsem poukázal na to, že probíhá zatracená válka a že mám v úmyslu pomstít své kamarády.“


https://www.theaerodrome.com/aces/wales/jones5.php
URL : https://www.valka.cz/Jones-James-Ira-Thomas-t67054#640118Verze : 6
MOD