Johnson, Frank

     
Příjmení:
Surname:
Johnson Johnson
Jméno:
Given Name:
Frank Frank
Jméno v originále:
Original Name:
Frank Johnson
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
seržant Sergeant
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
26.12.1896 Oldham, Lancashire /
26.12.1896 Oldham, Lancashire /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.1961 Oldham, Lancashire /
DD.MM.1961 Oldham, Lancashire /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- -
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- britské letecké eso na dvoumístném stroji 1. sv. v. s 16 sestřely [10 sražených do neřízeného pádu (9 sám, 1 sdílel) a 6 zničených (sám)]
- jediný letec, který obdržel 2krát Medaili za vynikající chování
- prvních 4 sestřelů dosáhl na F.E.2b jako pozorovatel a zbylých 12 jako pilot na F.2B
- british two-seater ace of WW1 with 16 claims [10 driven out of control (9 solo, 1 shared) and 6 destroyed (solo)]
- only airman, who received Distinguished Conduct Medal twice
- first 4 claims achieved as observer on F.E.2b and rest as pilot on F.2B
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Johnson-Frank-t238302#658891 Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
Johnson Johnson
Jméno:
Given Name:
Frank Frank
Jméno v originále:
Original Name:
Frank Johnson
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR seržant
DD.MM.RRRR Sergeant
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.1916-DD.MM.RRRR Královský letecký sbor
DD.MM.1916-DD.MM.1917 22. peruť RFC (pozorovatel/střelec)
DD.MM.1917-DD.03.1918 20. peruť RFC (pilot)
DD.03.1918-DD.MM.1918 62. peruť RFC/RAF (pilot)
DD.MM.1916-DD.MM.RRRR Royal Flying Corps
DD.MM.1916-DD.MM.1917 No. 22 Squadron RFC (observer/gunner)
DD.MM.1917-DD.03.1918 No. 20 Squadron RFC (pilot)
DD.03.1918-DD.MM.1918 No. 62 Squadron RFC/RAF (pilot)
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Johnson-Frank-t238302#658895 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více