Main Menu
User Menu

Jižní front [1968-1968]

Southern Front

Южный фронт

     
Název:
Name:
Jižní front
Originální název:
Original Name:
Южный фронт
Datum vzniku:
Raised/Formed:
17.08.1968
Předchůdce:
Predecessor:
Jižní skupina vojsk
Datum zániku:
Disbanded:
DD.10.1968
Nástupce:
Successor:
Jižní skupina vojsk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
17.08.1968-DD.10.1968 Hlavní velitelství skupiny armád Sever
Dislokace:
Deployed:
17.08.1968-DD.10.1968 Budapest, ? /

Velitel:
Commander:
17.08.1968-DD.10.1968 Provalov, K. I. (Geněral-polkovnik / Генерал-полковник)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Феськов В. И., Голиков В. И., Калашников К. А., Слугин С. А. Вооружённые Силы СССР после Второй мировой войны: от Красной Армии к Советской. Часть 1: Сухопутные войска. — Томск: Издательство Томского университета, 2013 — ISBN 978-5-89503-530-6
URL : https://www.valka.cz/Jizni-front-1968-1968-t244966#677336Verze : 0
MOD