Main Menu
User Menu
Reklama

Jízdní četa polního četnictva č. 8 [1939-1939]

Pluton Konny Żandarmerii Nr 8/8th Military Police Horse Platoon

     
Název:
Name:
Jízdní četa polního četnictva č. 8
Originální název:
Original Name:
Pluton Konny Żandarmerii Nr 8 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
2)
Datum zániku:
Disbanded:
DD.09.1939 3)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-DD.09.1939 Pomořanská jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-DD.08.1939 Bydhošť/? /
DD.08.1939-DD.09.1939 Bydhošť-???-???/? /
4)

Velitel:
Commander:
Zabielski, Edmund (porucznik żandarmerii) 5)
Výzbroj:
Armament:
Jízdní četa polního četnictva
Poznámka:
Note:
1) V některých polských zdrojích může být uvedena jako Jízdní četa polního četnictva Pomořanské jezdecké brigády (pluton konny żandarmerii Pomorskiej Brygady Kawalerii - Military Police Horse Platoon of the Pomeranian Cavalry Brigade).
2) Četa byla nově mobilizována Četou polního četnictva „Bydgoszcz“.
3) Činnost ani datum zániku čety nejsou v mně dostupných zdrojích uvedeny.
4) V poli byly z čety vyčleňovány hlídky, které plnily úkoly samostatně v poměrně rozsáhlé oblasti. Proto není možné jednoznačně určit místo dislokace čety. Velitel čety se pravděpodobně přesunoval se štábem brigády.
5) (10.10.1910-19.11.1957). Před mobilizací byl velitelem Čety polního četnictva „Tczew“. 21.09.1939 se hlásil (bez čety) na Velitelství polního četnictva Operační skupiny „Obrany Varšavy“. Ještě téhož dne byl jmenován velitelem nově zformované Pěší čety polního četnictva č. 10. Po kapitulaci Varšavy padl do německého zajetí. Ze zajetí byl propuštěn 01.04.1945.
Zdroje:
Sources:

http://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie
Galos, Stanisław: Udział żandarmerii w obronie Warszawy we wrześniu 1939 roku, in: Rocznik Archiwalno-Historyczny Centralnego Archiwum Wojskowego Nr 6/35 2013, str. 255-314 (str. 291)

URL : https://www.valka.cz/Jizdni-ceta-polniho-cetnictva-c-8-1939-1939-t187788#545950Verze : 0
MOD
Reklama