Jízdní četa polního četnictva č. 7 [1939-1939]

Pluton Konny Żandarmerii Nr 7/7th Military Police Horse Platoon

     
Název:
Name:
Jízdní četa polního četnictva č. 7
7th Military Police Horse Platoon
Originální název:
Original Name:
Pluton Konny Żandarmerii Nr 7 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
2)

Datum zániku:
Disbanded:
29.09.1939 3)
Nástupce:
Successor:
-
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-DD.08.1939 Velitelství polního četnictva Sborové oblasti VII Poznaň
DD.08.1939-23.09.1939 Velkopolská jezdecká brigáda
23.09.1939-29.09.1939 Sloučená jezdecká brigáda
27.08.1939-DD.08.1939 Military Police Command of the 7th Corps District Command Poznań
DD.08.1939-23.09.1939 Wielkopolska Cavalry Brigade
23.09.1939-29.09.1939 Combined Cavalry Brigade
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-DD.08.1939 Poznaň/? /
DD.08.1939-20.09.1939 Poznaň-???-???-???-Varšava /
20.09.1939-29.09.1939 Varšava/? /
4)

Velitel:
Commander:
Kostrzewa, Adam (porucznik żandarmerii) 5)
Výzbroj:
Armament:
Jízdní četa polního četnictva
Poznámka:
Note:
1) V některých polských zdrojích může být uvedena jako Jízdní četa polního četnictva Velkopolské jezdecké brigády (pluton konny żandarmerii Wielkopolskiej Brygady Kawalerii - Military Police Horse Platoon of the Wielkopolska Cavalry Brigade).
2) Četa byla nově mobilizována Oddílem polního četnictva č. 7.
3) Četa zanikla kapitulací Varšavy. Kapitulace byla podepsána 28.09.1939, ale polské jednotky složily zbraně 29.09.1939.
4) V poli byly z čety vyčleňovány hlídky, které plnily úkoly samostatně v poměrně rozsáhlé oblasti. Proto není možné jednoznačně určit místo dislokace čety. Velitel čety se pravděpodobně přesunoval se štábem brigády.
5) (13.06.1903-DD.MM.RRRR). Po kapitulaci Varšavy padl do německého zajetí.

Zdroje:
Sources:

http://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie
Bauer, Piotr-Polak, Bogusław: Armia „Poznań“ w wojnie obronnej 1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982
Galos, Stanisław: Udział żandarmerii w obronie Warszawy we wrześniu 1939 roku, in: Rocznik Archiwalno-Historyczny Centralnego Archiwum Wojskowego Nr 6/35 2013, str. 255-314 (str. 291)
Organizační rozkaz velitele Sloučené jezdecké brigády ze dne 23.09.1939 in: Obrona Warszawy w 1939 r. Wybór dokumentów wojskowych.- zebrał i opracował Mieczysław Cieplewicz, WIH, MON, Warszawa 1968, str. 393
URL : https://www.valka.cz/Jizdni-ceta-polniho-cetnictva-c-7-1939-1939-t187631#545659 Verze : 2
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více