Main Menu
User Menu
Reklama

Jízdní četa polního četnictva č. 6 [1939-1939]

Pluton Konny Żandarmerii Nr 6/6th Military Police Horse Platoon

     
Název:
Name:
Jízdní četa polního četnictva č. 6
Originální název:
Original Name:
Pluton Konny Żandarmerii Nr 6 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
2)
Datum zániku:
Disbanded:
DD.09.1939 3)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-DD.08.1939 Velitelství polního četnictva Sborové oblasti VI Lvov
DD.08.1939-DD.09.1939 Podolská jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
27.08.1939-DD.08.1939 Lvov/? /
DD.08.1939-01(?).09.1939 Lvov / -???-???-prostor Nekla/přesun po železnici /
01(?).09.1939-DD.09.1939 prostor Nekla-???-???/? /
4)

Velitel:
Commander:
Landsmann, Edward Karol Walerian (porucznik żandarmerii) 5)
Výzbroj:
Armament:
Jízdní četa polního četnictva
Poznámka:
Note:
1) V některých polských zdrojích může být uvedena jako Jízdní četa polního četnictva Podolské jezdecké brigády (pluton konny żandarmerii Podolskiej Brygady Kawalerii - Military Police Horse Platoon of the Podolska Cavalry Brigade).
2) Četa byla nově mobilizována Oddílem polního četnictva č. 6.
3) Činnost ani datum zániku čety nejsou v mně dostupných zdrojích uvedeny.
4) V poli byly z čety vyčleňovány hlídky, které plnily úkoly samostatně v poměrně rozsáhlé oblasti. Proto není možné jednoznačně určit místo dislokace čety. Velitel čety se pravděpodobně přesunoval se štábem brigády.
5) (24.10.1906-DD.MM.RRRR). Od DD.09.1939 v německém zajetí (Oflag XIB Braunschweig).
Zdroje:
Sources:
Galos, Stanisław: Udział żandarmerii w obronie Warszawy we wrześniu 1939 roku, in: Rocznik Archiwalno-Historyczny Centralnego Archiwum Wojskowego Nr 6/35 2013, str. 255-314 (str. 296)
Bauer, Piotr-Polak, Bogusław: Armia „Poznań“ w wojnie obronnej 1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982
URL : https://www.valka.cz/Jizdni-ceta-polniho-cetnictva-c-6-1939-1939-t187630#545654Verze : 1
MOD
Reklama