Jízdní četa polního četnictva č. 5 [1939-1939]

Pluton Konny Żandarmerii Nr 5/5th Military Police Horse Platoon

     
Název:
Name:
Jízdní četa polního četnictva č. 5
5th Military Police Horse Platoon
Originální název:
Original Name:
Pluton Konny Żandarmerii Nr 5 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
2)

Datum zániku:
Disbanded:
04(?).09.1939 3)
Nástupce:
Successor:
-
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-DD.08.1939 Velitelství polního četnictva Sborové oblasti V Krakov
DD.08.1939-04.09.1939 Krakovská jezdecká brigáda 3)
24.08.1939-DD.08.1939 Military Police Command of the 5th Corps District Command Kraków
DD.08.1939-04.09.1939 Krakowska Cavalry Brigade
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-DD.08.1939 Krakov/? /
DD.08.1939-04(?).09.1939 Krakov-???-???/přesun /
4)

Velitel:
Commander:
Kędzierski, Zbigniew Stefan (kapitan żandarmerii) 5)
Výzbroj:
Armament:
Jízdní četa polního četnictva
Poznámka:
Note:
1) V některých polských zdrojích může být uvedena jako Jízdní četa polního četnictva Krakovské jezdecké brigády (pluton konny żandarmerii Krakowskiej Brygady Kawalerii - Military Police Horse Platoon of the Krakowska Cavalry Brigade). V některých polských zdrojích je uvedena jako č. 58. Tato četa však měla být mobilizována v 1. vlně všeobecné mobilizace a proto nemohla být součástí Krakovské jezdecké brigády, jejíž všechny jednotky byly mobilizovány v poplachové mobilizaci.
2) Četa byla nově mobilizována Oddílem polního četnictva č. 5.
3) Při ústupu ve dnech 02.-04(?).09.1939 velká část čety i s jejím velitelem ztratila kontakt se svou brigádou a byla rozprášena.
4) V poli byly z čety vyčleňovány hlídky, které plnily úkoly samostatně v poměrně rozsáhlé oblasti. Proto není možné jednoznačně určit místo dislokace čety. Velitel čety se pravděpodobně přesunoval se štábem brigády.
5) (11.06.1904-DD.MM.RRRR). Po rozprášení čety se 04.09.1939 přihlásil ve městě Skarżysko u velitele 12. pěší divize a byl převelen k dispozici veliteli Podskupiny „Radom“ Skupiny Glabisz (Podgrupa Radom Grupy płk. dypl. Glabisza). Tam od 05.09.1939 vykonával funkci náčelníka štábu. 09.09.1939 padl u obce Ostrowiec do německého zajetí. Válku přežil. Jeho zpráva o činnosti v září 1939 je uložena v Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego v Londýně pod sign. B.I.54/Ł.
mobile.twitter.com

Zdroje:
Sources:


http://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie
Przemsza-Zieliński, Jan: Śląski front ´39 – Obrona Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego we wrześniu 1939 roku, „Sowa-Press“ Sosnowiec 1999
Sołtysik, Stefan: Boje wrześniowe Pułku 3. Ułanów Śląskich, in: Żołnierze Września, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1971, str. 209-311
Zarzycki, Piotr: Południowe zgrupowanie Armii „Prusy“ we wrześniu 1939 roku, Wydawnictwo NERITON, Warszawa 2001, str. 161

URL : https://www.valka.cz/Jizdni-ceta-polniho-cetnictva-c-5-1939-1939-t187629#545653 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více