Main Menu
User Menu
Reklama

Jízdní četa polního četnictva č. 4 [1939-1939]

Pluton Konny Żandarmerii Nr 4/4th Military Police Horse Platoon

     
Název:
Name:
Jízdní četa polního četnictva č. 4
Originální název:
Original Name:
Pluton Konny Żandarmerii Nr 4 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
14.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
2)
Datum zániku:
Disbanded:
DD.09.1939 3)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-DD.MM.1939 Velitelství polního četnictva Sborové oblasti II Lublin
DD.MM.1939-DD.09.1939 Volyňská jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
14.08.1939-DD.08.1939 Rovno (Równe)/? /
DD.08.1939-DD.08.1939 Rovno (Równe) / -???-???-prostor Radomsko/přesun po železnici /
DD.08.1939-DD.09.1939 ???-???/? /
4)

Velitel:
Commander:
Halardziński, Mieczysław Stanisław (podporučík jezdectva, mgr) 5)
Výzbroj:
Armament:
Jízdní četa polního četnictva
Poznámka:
Note:
1) V některých polských zdrojích může být uvedena jako Jízdní četa polního četnictva Volyňské jezdecké brigády (pluton konny żandarmerii Wołyńskiej Brygady Kawalerii - Military Police Horse Platoon of the Wołyńskiej Cavalry Brigade).
2) Četa byla nově mobilizována Četou polního četnictva „Równe“.
3) Činnost ani datum zániku čety nejsou v uvedených zdrojích uvedeny. V pracích Głowackého a Bielského už není v sestavě reorganizované Volyňské jezdecké brigády (po 11.09.1939) uvedena.
4) V poli byly z čety vyčleňovány hlídky, které plnily úkoly samostatně v poměrně rozsáhlé oblasti. Proto není možné jednoznačně určit místo dislokace čety. Velitel čety se pravděpodobně přesunoval se štábem brigády.
5) (DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR). Magistr práva. V září (?)1938 byl jako podporučík jezdectva povolán ze zálohy do činné služby a od 15.09.1939 byl v aplikačním kurzu nižších důstojníků polního četnictva. Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých. V níže uvedeném zdroji je poznámka, že byl příslušníkem polské exilové armády na Západě.
pl.wikipedia.org
Zdroje:
Sources:

Bielski, Mieczysław: Grupa Operacyjna „Piotrków″ 1939, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1991
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966

URL : https://www.valka.cz/Jizdni-ceta-polniho-cetnictva-c-4-1939-1939-t187584#545576Verze : 1
MOD
Reklama