Main Menu
User Menu
Reklama

Jízdní četa polního četnictva č. 3 [1939-1939]

Pluton Konny Żandarmerii Nr 3/3rd Military Police Horse Platoon

     
Název:
Name:
Jízdní četa polního četnictva č. 3
Originální název:
Original Name:
Pluton Konny Żandarmerii Nr 3 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
2)
Datum zániku:
Disbanded:
DD.09.1939 3)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-DD.MM.1939 Velitelství polního četnictva Sborové oblasti III Grodno
DD.MM.1939-DD.09.1939 Vilenská jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-DD.08.1939 Vilno (Vilnius)/? /
DD.08.1939-DD.09.1939 Vilno (Vilnius) / -???-???-???/přesun /
4)

Velitel:
Commander:
???, ??? 5)
Výzbroj:
Armament:
Jízdní četa polního četnictva
Poznámka:
Note:
1) V některých polských zdrojích může být uvedena jako Jízdní četa polního četnictva Vilenské jezdecké brigády (pluton konny żandarmerii Wileńskiej Brygady Kawalerii - Military Police Horse Platoon of the Wileńska Cavalry Brigade).
2) Četa byla nově mobilizována Četou polního četnictva "Wilno".
3) Činnost ani datum zániku čety nejsou v uvedených zdrojích uvedeny. V pracích Głowackého a Wróblewského už není v sestavě reorganizované Vilenské jezdecké brigády uvedena.
4) V poli byly z čety vyčleňovány hlídky, které plnily úkoly samostatně v poměrně rozsáhlé oblasti. Proto není možné jednoznačně určit místo dislokace čety. Velitel čety se pravděpodobně přesunoval se štábem brigády.
5) Velitel čety není uveden v žádném mi známém zdroji.
Zdroje:
Sources:

Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966
Wróblewski, Jan: Armia "Prusy" 1939, WIH, MON, Warszawa 1986

URL : https://www.valka.cz/Jizdni-ceta-polniho-cetnictva-c-3-1939-1939-t187538#545517Verze : 1
MOD
Reklama