Main Menu
User Menu
Reklama

Jízdní četa polního četnictva č. 2 [1939-1939]

Pluton Konny Żandarmerii Nr 2/2nd Military Police Horse Platoon

     
Název:
Name:
Jízdní četa polního četnictva č. 2
Originální název:
Original Name:
Pluton Konny Żandarmerii Nr 2 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
28.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
2)
Datum zániku:
Disbanded:
DD.09.1939 3)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
28.08.1939-DD.08.1939 Velitelství polního četnictva Sborové oblasti VI Lvov
DD.08.1939-DD.09.1939 Kresová jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
28.08.1939-DD.09.1939 ???/? 4)

Velitel:
Commander:
Czerwiński, Roman Jan (porucznik rezerwy żandarmerii) 5)
Výzbroj:
Armament:
Jízdní četa polního četnictva
Poznámka:
Note:
1) V některých polských zdrojích je uvedena jako Jízdní četa polního četnictva Kresové jezdecké brigády (pluton konny żandarmerii Kresowej Brygady Kawalerii - Military Police Horse Platoon of the Kresowa Cavalry Brigade).
2) Četa byla nově mobilizována Oddílem polního četnictva č. 6 na základě služeben (posterunków) v obcích Brody a Żółkiew.
3) Činnost ani datum zániku čety nejsou v uvedených zdrojích uvedeny. V pracích Głowackého a Majewského už není v sestavě reorganizované Kresové jezdecké brigády uvedena.
4) Není známo přesné místo mobilizace. V poli byly z čety vyčleňovány hlídky, které plnily úkoly samostatně v poměrně rozsáhlé oblasti. Proto není možné jednoznačně určit místo dislokace čety. Velitel čety se pravděpodobně přesunoval se štábem brigády.
5) (31.07.1894-DD.MM.RRRR). Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.
Zdroje:
Sources:

Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966
Majewski, Marcin: Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011

URL : https://www.valka.cz/Jizdni-ceta-polniho-cetnictva-c-2-1939-1939-t187536#545511Verze : 1
MOD
Reklama