Jízdní četa polního četnictva č. 11 [1939-1939]

Pluton Konny Żandarmerii Nr 11/11th Military Police Horse Platoon

     
Název:
Name:
Jízdní četa polního četnictva č. 11
11th Military Police Horse Platoon
Originální název:
Original Name:
Pluton Konny Żandarmerii Nr 11 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
2)

Datum zániku:
Disbanded:
DD.09.1939 3)
Nástupce:
Successor:
-
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:

24.08.1939-DD.09.1939 Suvalská jezdecká brigáda
24.08.1939-DD.09.1939 Suwalska Cavalry Brigade
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-DD.08.1939 Suwałki/? /
DD.08.1939-DD.09.1939 Suwałki-???-???-???/? /
4)

Velitel:
Commander:
24.08.1939-DD.09.1939 Majewski, Jerzy Aleksander (porucznik żandarmerii) 5)
DD.09.1939-DD.09.1939 Czapliński, ??? (plutonowy)
Výzbroj:
Armament:
Jízdní četa polního četnictva
Poznámka:
Note:
1) V některých polských zdrojích může být uvedena jako Jízdní četa polního četnictva Suvalské jezdecké brigády (pluton konny żandarmerii Suwalskiej Brygady Kawalerii - Military Police Horse Platoon of the Suwalska Cavalry Brigade).
2) Četa byla nově mobilizována Četou polního četnictva „Suwałki“.
3) Činnost ani datum zániku čety nejsou v mně dostupných zdrojích uvedeny. Po reorganizaci Suvalské jezdecké brigády na Jezdeckou brigádu „Plis“ (20.09.1939) už není v pracích Głowackého ani Wróblewského v sestavě této brigády ani jiných jednotek Jezdecké divize „Zaza“ uvedena.
4) V poli byly z čety vyčleňovány hlídky, které plnily úkoly samostatně v poměrně rozsáhlé oblasti. Proto není možné jednoznačně určit místo dislokace čety. Velitel čety se pravděpodobně přesunoval se štábem brigády.
5) (12.12.1906-DD.MM.RRRR). Do mobilizace byl velitelem Čety polního četnictva „Suwałki“. V poznámkách velitele brigády je zápis, že „bez odhlášení se u velitele brigády dezertoval a zanechal četaře Czaplińského, který byl až do konce.“

Zdroje:
Sources:

www.stankiewicze.com
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Cz. II Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966
Podhorski, Zygmunt: Notatnik z Murnau dotyczący stanów i spraw odznaczeniowych Suwalskiej Brygady Kawalerii, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign.B.I.18/A/2 str. 148
Wróblewski, Jan: Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie“ 1939, WIH, MON, Warszawa 1989

URL : https://www.valka.cz/Jizdni-ceta-polniho-cetnictva-c-11-1939-1939-t187791#545955 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více