Jízdní četa polního četnictva č. 10 [1939-1939]

Pluton Konny Żandarmerii Nr 10/10th Military Police Horse Platoon

     
Název:
Name:
Jízdní četa polního četnictva č. 10
10th Military Police Horse Platoon
Originální název:
Original Name:
Pluton Konny Żandarmerii Nr 10 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
2)

Datum zániku:
Disbanded:
DD.09.1939 3)
Nástupce:
Successor:
-
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-DD.09.1939 Podleská jezdecká brigáda
24.08.1939-DD.09.1939 Podlaska Cavalry Brigade
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-DD.08.1939 Białystok/? /
DD.08.1939-28.08.1939 Białystok-???-???-prostor Stawiski/přesun /
28.08.1939-DD.09.1939 prostor Stawiski-???-???-???/přesun /
4)

Velitel:
Commander:
24(?).08.1939-DD.09.1939 Szwajkowski, Witold Kazimierz (podporucznik rezerwy żandarmerii) 5)
Výzbroj:
Armament:
Jízdní četa polního četnictva
Poznámka:
Note:
1) V některých polských zdrojích může být uvedena jako Jízdní četa polního četnictva Podleské jezdecké brigády (pluton konny żandarmerii Podlaskiej Brygady Kawalerii - Military Police Horse Platoon of the Podlaska Cavalry Brigade).
2) Četa byla nově mobilizována Četou polního četnictva „Białystok“.
3) Činnost ani datum zániku čety nejsou v mně dostupných zdrojích uvedeny. Ve zprávě velitele brigády není uvedena v sestavě brigády po 13.09.1939.
4) V poli byly z čety vyčleňovány hlídky, které plnily úkoly samostatně v poměrně rozsáhlé oblasti. Proto není možné jednoznačně určit místo dislokace čety. Velitel čety se pravděpodobně přesunoval se štábem brigády.
5) (07.05.1898-). Kmicic-Skrzyński ve své zprávě uvádí „ppor. rez. Szweykowski (?)“. Jedná se pravděpodobně o Witolda Kazimierza Szwajkowského, který je uveden v Seznamu důstojníků v záloze z roku 1934 (Rocznik Oficerski Rezerw) jako podporučík polního četnictva v evidenci Oddílu polního četnictva č. 8. Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.

Zdroje:
Sources:

www.wbc.poznan.pl
Porczyński, Witosław: Kronika działań Podlaskiej Brygady Kawalerii we wrześniu 1939 roku, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign.B.I.17/A/1 str. 10
Kmicic-Skrzyński, Ludwik: Relacje dotyczące walk Podlaskiej Brygady Kawalerii, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign.B.I.17/A/2 str. 88, 115

URL : https://www.valka.cz/Jizdni-ceta-polniho-cetnictva-c-10-1939-1939-t187790#545952 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více