Jízdní četa polního četnictva č. 1 [1939-1939]

Pluton Konny Żandarmerii Nr 1/1st Military Police Horse Platoon

     
Název:
Name:
Jízdní četa polního četnictva č. 1
1st Military Police Horse Platoon
Originální název:
Original Name:
Pluton Konny Żandarmerii Nr 1 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
2)

Datum zániku:
Disbanded:
DD.09.1939 3)
Nástupce:
Successor:
-
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-27.08.1939 Velitelství polního četnictva Sborové oblasti I Varšava
27.08.1939-DD.09.1939 Mazovská jezdecká brigáda
24.08.1939-27.08.1939 Military Police Command of the 1st Corps District Command Warsaw
27.08.1939-DD.09.1939 Mazowiecka Cavalry Brigade
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-27.08.1939 Varšava/? /
27.08.1939 Varšava-???/přesun /
27.08.1939-DD.09.1939 prostor Przasnysz-prostor Maków-prostor Pułtusk-prostor Wyszków-prostor Dobre-prostor Garwolin-???-???/přesun /
4)

Velitel:
Commander:
Sobczyk, Władysław Włodzimierz (kapitan żandarmerii) 5)
Výzbroj:
Armament:
Jízdní četa polního četnictva
Podle zprávy velitele měla četa po mobilizaci 1 důstojníka, 50 příslušníků mužstva, 46 koní, 2 trénové vozy a byla vyzbrojena 7,92 mm karabinami (karabinki) Mauser wz. 29.
Poznámka:
Note:
1) V některých polských zdrojích je uvedena jako Jízdní četa polního četnictva Mazovské jezdecké brigády (pluton konny żandarmerii Mazowieckiej Brygady Kawalerii - Military Police Horse Platoon of the Mazowiecka Cavalry Brigade). Galos ve svých vzpomínkách mylně uvádí, že tato četa byla mobilizována pro Operační skupinu jezdectva, jejím velitelem byl poručík četnictva Kazimierz Waszkiewicz a protože nenašla svoje nadřízené velitelství, vrátila se do Varšavy. Pravděpodobně se jedná o záměnu s četou č.52, která byla mobilizována Oddílem polního četnictva č. 1 v 1. sledu všeobecné mobilizace.
2) Četa byla mobilizována nově 3. četou Oddílu polního četnictva č. 1
3) Datum zániku čety není v uvedených zdrojích uvedeno. V prácích Głowackého a Jurga-Karbowski už v sestavě Mazovské jezdecké brigády po 17.09.1939 není uvedena.
4) V poli byly z čety vyčleňovány hlídky, které plnily úkoly samostatně v poměrně rozsáhlé oblasti. Proto není možné jednoznačně určit místo dislokace čety. Velitel čety se pravděpodobně přesunoval se štábem brigády.
5) (13.05.1905-DD.MM.RRRR) 24.09.1939 byl zraněn v boji u Krasnobrodu. 27.09.1939 padl do německého zajetí, ze kterého utekl a dostal se do Varšavy. Po 3 týdnech znovu padl do zajetí. Po osvobození ze zajetí byl převelen do Itálie, kde byl příslušníkem 7. čety Etapní eskadrony polního četnictva Základny 2. polského sboru. Jeho zpráva o činnosti v září 1939 ze dne 29.11.1945 je uvedena v seznamu zdrojů.

Zdroje:
Sources:
Galos, Stanisław: Udział żandarmerii w obronie Warszawy we wrześniu 1939 roku, in: Rocznik Archiwalno-Historyczny Centralnego Archiwum Wojskowego Nr 6/35 2013, str. 255-314
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966
Jurga, Tadeusz-Karbowski, Władysław: Armia „Modlin″ 1939, WIH, MON, Warszawa 1987
Sobczyk, Władysław Włodzimierz: Relacja, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.24/A/4
URL : https://www.valka.cz/Jizdni-ceta-polniho-cetnictva-c-1-1939-1939-t187535#545510 Verze : 3
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více