Jízdní četa polního četnictva [1939-1939]

Pluton konny żandarmerii/Military Police Horse Platoon

Jízdní četa polního četnictva – Pluton konny żandarmerii – Military Police Horse Platoon
Vojsková setnina služby polního četnictva válečného stavu byla nově zformována v době poplachové nebo všeobecné mobilizace. Četa byla zařazena do sestavy jezdecké brigády nebo vyššího vojenského velitelství (armáda, operační skupina). Velitel čety byl podřízen bezprostředně náčelníkovi štábu brigády nebo veliteli četnictva vyššího vojenského velitelství


Mobilizace:
Za celkovou přípravu mobilizace jednotek uvedených v mobilizačních tabulkách oddílů byli odpovědni velitelé oddílů polního četnictva. Byli rovněž odpovědni za mobilizaci důstojníků a přidělování poddůstojníků z povolání a délesloužících poddůstojníků jako základu jednotek mobilizovaných ostatními mobilizačními tělesy.
Velitelé čet (jako ostatní mobilizační těleso) byli odpovědni za mobilizaci vojínů, koní a přepravních prostředků jednotek vepsaných do mobilizačních tabulek čet. Za materiální mobilizaci těchto mobilizovaných jednotek byli odpovědni velitelé administračních mobilizačních těles, ke kterým byly čety přiděleny.
V květnu 1939 byly provedeny úpravy mobilizačního plánu W (změny barevných mobilizačních skupin a termínů ukončení mobilizace). Rozkaz o formování nových jednotek polního četnictva z 08.08.1939 se týkal rovněž jízdních čet. Pravděpodobně měly být při mobilizaci zformovány dvě nové čety pro vyšší vojenská velitelství.
Podle mobilizačního plánu W 2 mělo být mobilizováno 11 čet pro jezdecké brigády (č. 1-11) a 12 čet pro vyšší vojenská velitelství (č. 51-62).


Čety mobilizované pro jezdecké brigády:Jízdní četa polního četnictva č. Mobilizační tělěso Mobilizační středisko Mobilizační skupina+termín ukončení mobilizace) Administrativní jednotka pro materiální mobilizaci Nadřízené velitelství Velitel čety Zdroj
Military Police Platoon Mobilisation Formation Mobilisation Centre Mobilization group+standby term Administrative Unit for equipment mobilization Higher Command Platoon Commander Source
1 Oddíl polního četnictva č. 1 Varšava žlutá+24 hod. Oddíl polního četnictva č. 1 Mazovská jezdecká brigáda kapitán četnictva Władysław Włodzimierz Sobczyk Sobczyk, Władysław Włodzimierz: Relacja, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign.B.I.24/A/4
1st 1st Military Police Battalion Warsaw yellow +24 hours 1st Military Police Battalion Mazowiecka Cavalry Brigade MP captain Władysław Włodzimierz Sobczyk Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
2 Oddíl polního četnictva č. 6 Lvov žlutá+24 hod. Oddíl polního četnictva č. 6 Kresová jezdecká brigáda poručík četnictva v záloze Roman Jan Czerwiński Majewski, Marcin: Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011
2nd 6th Military Police Battalion Lwów žlutá+24 hod. 6th Military Police Battalion Kresová Cavalry Brigade reserve MP lieutenant Roman Jan Czerwiński www.wbc.poznan.pl
3 Četa polního četnictva "Vilno" Vilno červená+24 hod. 4. hulánský pluk Vilenská jezdecká brigáda ? - 1
3rd Military Police Platoon "Wilno" Wilno red+24 hours 4th Uhlans Regiment Wileńska Cavalry Brigade ?
4 Četa polního četnictva "Równe" Równe zelená+32 hod. 21. hulánský pluk Volyňská jezdecká brigáda podporučík jezdectva mgr Mieczysław Stanisław Halardziński - 2 Bielski, Mieczysław: Grupa Operacyjna „Piotrków″ 1939, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1991
4th Military Police Platoon "Równe" Równe green+32 hours 21st Uhlans Regiment Wołyńska Cavalry Brigade cavalry 2nd lieutenant MSc Mieczysław Stanisław Halardziński Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
5 Oddíl polního četnictva č. 5 Krakov žlutá+24 hod. Oddíl polního četnictva č. 5 Krakovská jezdecká brigáda - 3 kapitán četnictva Zbigniew Stefan Kędzierski Sołtysik, Stefan: Boje wrześniowe Pułku 3. Ułanów Śląskich, in: Żołnierze Września, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1971, str. 209-311
5th 5th Military Police Battalion Kraków yellow +24 hours 5th Military Police Battalion Krakowska Cavalry Brigade MP captain Zbigniew Stefan Kędzierski Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
6 Oddíl polního četnictva č. 6 Lvov žlutá+30 hod. Oddíl polního četnictva č. 6 Podolská jezdecká brigáda poručík četnictva Edward Karol Walerian Landsmann Przemsza-Zieliński, Jan: Wrześniowa księga chwały kawalerii polskiej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995
6th 6th Military Police Battalion Lwów yellow +30 hours 6th Military Police Battalion Podolska Cavalry Brigade MP lieutenant Edward Karol Walerian Landsmann Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
7 Oddíl polního četnictva č. 7 Poznaň žlutá+24 hod. Oddíl polního četnictva č. 7 Velkopolská jezdecká brigáda poručík četnictva Adam Kostrzewa Abraham, Roman: Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, MON, Warszawa 1969
7th 7th Military Police Battalion Poznaň yellow +24 hours 7th Military Police Battalion Wielkopolska Cavalry Brigade MP lieutenant Adam Kostrzewa Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
8 Četa polního četnictva "Bydgoszcz" Bydhošť žlutá+24 hod. 16. hulánský pluk Pomořanská jezdecká brigáda poručík četnictva Edmund Zabielski pl.wikipedia.org
8th Military Police Platoon "Bydgoszcz" Bydgoszcz yellow +24 hours 16th Uhlans Regiment Pomeranian Cavalry Brigade MP lieutenant Edmund Zabielski Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
9 Četa polního četnictva "Baranowicze" Baranowicze zelená+32 hod.- 4 26. hulánský pluk Novohradská jezdecká brigáda podporučík četnictva v záloze Adam Andrzej Daszewski - 5 Jarząbkiewicz, Jerzy-Łukomski, Grzegorz: Nowogródzka Brygada Kawalerii 1920-1939, Poznań 2000
9th Military Police Platoon "Baranowicze" Baranowicze green+32 hours 26th Uhlans Regiment Nowogródzka Cavalry Brigade reserve MP 2nd lieutenant Adam Andrzej Daszewski www.wbc.poznan.pl
10 Četa polního četnictva "Białystok" Białystok žlutá+24 hod. 10. hulánský pluk Podleská jezdecká brigáda podporučík četnictva v záloze Witold Kazimierz Szwajkowski - 6 Przemsza-Zieliński, Jan: Wrześniowa księga chwały kawalerii polskiej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995
10th Military Police Platoon "Białystok" Białystok yellow +24 hours 10th Uhlans Regiment Podlaska Cavalry Brigade reserve MP 2nd lieutenant Witold Kazimierz Szwajkowski www.wbc.poznan.pl
11 Četa polního četnictva "Suwałki" Suwałki modrá+24 hod. 3. švališerský pluk Suvalská jezdecká brigáda poručík četnictva Jerzy Aleksander Majewski Podhorski, Zygmunt: Notatnik z Murnau, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign.B.I.18/A/2
11th Military Police Platoon "Suwałki" Suwałki blue+24 hours 3rd Light Horse Regiment Suwalska Cavalry Brigade MP lieutenant Jerzy Aleksander Majewski Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006


POZNÁMKA:
1 - Velitel čety není uveden v žádném mi známém zdroji,
2 - Jako podporučík jezdectva v záloze byl před březnem 1939 povolán do činné služby v polním četnictvu
3 - V některých polských zdrojích je tato četa pravděpodobně chybně označována jako č. 58.
4 - Podle mobilizačního plánu W platného do května 1939 byla četa mobilizována 24.03.1939 ve žluté skupině s termínem + 24 hod. Zde je uvedena skupina a termín podle plánu W 2.
5 - V seznamu důstojníků v záloze z roku 1934 (Rocznik Oficerski Rezerw) je uveden jako podporučík jezdectva.
6 - Velitel brigády ve svých vzpomínkách a Przemsza-Zieliński uvádějí ppor. Szweykowski. Zde je uveden dle Seznamu důstojníků v záloze z roku 1934 (Rocznik Oficerski Rezerw).Úkoly v poli:
Hlavními úkoly čet přidělených vyšším jednotkám v poli byly:
Spolupráce s veliteli při zachování pořádku a disciplíny vojsk a zajišťování ochrany vojenského tajemství .
Hlavním úkolem za pochodu jednotek byla spoluúčast při dohlížení na pochodovou disciplínu a plnila policejní službu na konci pochodových kolon, řídila dopravu na křižovatkách, dopravních uzlech a přechodech přes vodní toky.
Při zastávkách měly dohlížet na bezpečnost ubytovaných jednotek, ochranu míst pobytu velitelství a štábů, dohlížet na dodržování vydaných nařízení (pořádková, zdravotní, protiletecká).
Jednotky polního četnictva neměly být využívány například ke strážní službě a k bezprostřednímu boji s nepřítelem. Při boji mohly být využity podle potřeby v týlu bojujících vojsk za účelem uzavření prostoru bojů, znemožňování dezerce, zabránění paniky, směrování raněných a jejich ochranu, zabránění loupežím apod.
Pro zajištění těchto úkolů a jiných požadavků nadřízených byla četa zpravidla rozdělována do několikačlenných hlídek, které samostatně prováděly svou činnost podle pokynů velitele.
Velitel čety byl zpravidla ve štábu brigády nebo vyššího velitelství.


Tabulkové počty čety:
důstojníci – 1
poddůstojníci – 31
vojíni – 12
9 mm pistole wz. 35 „Vis“ – 3
7,92 mm karabiny (karabinki) Mauser wz. 98 nebo wz. 29 - 41
koně – 42
trénový hipomobilní vůz – 1


funkcionáři čety:
velitel (dowódca) – důstojník (oficer)
zástupce velitele (zastępca dowódcy) – rotný četnictva (wachmistrz)
kancelářský poddůstojník (podoficer kancelaryjny) – desátník (kapral)
hospodářský poddůstojník (podoficer gospodarczy) - rotný četnictva (wachmistrz)
futrážní poddůstojník (podoficer furażowy) - desátník (kapral)
proviantní poddůstojník (podoficer żywnościowy) – četař (plutonowy)


Zdroje:
Galos, Stanisław: Udział żandarmerii w obronie Warszawy we wrześniu 1939 roku, in: Rocznik Archiwalno-Historyczny Centralnego Archiwum Wojskowego Nr 6/35 2013, str. 255-314
Ratajczyk, Grzegorz: Żandarmeria Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej, Dom Wydawniczy DUET, Toruń 2004
Rezmer, Waldemar: Operacyjna służba sztabów Wojska Polskiego w 1939 roku, Wydawnictwo Tetragon Sp. z. o.o., Warszawa 2010
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny „W″ i jego ewolucja, Oficyna Wydawnicza „Adiutor″, Warszawa 2010
URL : https://www.valka.cz/Jizdni-ceta-polniho-cetnictva-1939-1939-t187429#545366 Verze : 5

Čety mobilizované pro vyšší velitelství:

Jízdní četa polního četnictva č. Mobilizační tělěso Mobilizační středisko Mobilizační skupina+termín ukončení mobilizace Administrativní jednotka pro materiální mobilizaci Nadřízené velitelství Velitel čety Zdroj
Military Police Platoon Mobilisation Formation Mobilisation Centre Mobilization group+standby term Administrative Unit for equipment mobilization Higher Command Platoon Commander Source
51 Oddíl polního četnictva č. 1 Varšava žlutá+30 hod. Oddíl polního četnictva č. 1 Armáda "Modlin" ? ?
51st 1st Military Police Battalion Warsaw yellow +30 hours 1st Military Police Battalion Modlin Army ? ?
52 Oddíl polního četnictva č. 1 Varšava všeobecná - I. sled (4. den) Oddíl polního četnictva č. 1 2. operační skupina jezdectva ? poručík četnictva Kazimierz Waszkiewicz Sobczyk, Władysław Włodzimierz: Relacja, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign.B.I.24/A/4
52nd 1st Military Police Battalion Warsaw general mobilization - 1st wave (4th day) 1st Military Police Battalion 2nd Cavalry Operational Group ? MP lieutenant Kazimierz Waszkiewicz Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
53 Četa polního četnictva "Dęblin" Dęblin černá+30 hod. 15. pěší pluk Intervenční sbor ? https://pl.wikipedia.org/wiki/Korpus_Interwencyjny
53rd Military Police Platoon "Dęblin" Dęblin black+30 hours 15th Infantry Regiment Interventional Corps ?
54 Oddíl polního četnictva č. 2 Lublin všeobecná - I. sled (3. den) Oddíl polního četnictva č. 2 ? podporučík četnictva v záloze Marian Brzozowski niepoprawni.pl
54th 2nd Military Police Battalion Lublin general mobilization - 1st wave (3rd day) 2nd Military Police Battalion ? reserve MP 2nd lieutenant Marian Brzozowski
55 Oddíl polního četnictva č. 3 Grodno všeobecná - I. sled (3. den) Oddíl polního četnictva č. 3 1. operační skupina jezdectva ? kapitán četnictva Grzegorz Czeski Wróblewski, Jan: Armia „Prusy“ 1939, WIH, MON, Warszawa 1986
55th 3rd Military Police Battalion Grodno general mobilization - 1st wave (3rd day) 3rd Military Police Battalion 1st Cavalry Operational Group ? MP captain Grzegorz Czeski Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
56 Oddíl polního četnictva č. 4 Lodž všeobecná - I. sled (3. den) Oddíl polního četnictva č. 4 Armáda "Lodž" podporučík četnictva v záloze Zdzisław Tylkowski Galos, Stanisław: Udział żandarmerii w obronie Warszawy we wrześniu 1939 roku, in: Rocznik Archiwalno-Historyczny Centralnego Archiwum Wojskowego Nr 6/35 2013, str. 255-314
56th 4th Military Police Battalion Łódź general mobilization - 1st wave (3rd day) 4th Military Police Battalion Łódź Army reserve MP 2nd lieutenant Zdzisław Tylkowski www.wbc.poznan.pl
57 Oddíl polního četnictva č. 4 Lodž všeobecná - I. sled (4. den) Oddíl polního četnictva č. 4 Armáda "Lodž" podporučík pěchoty Jerzy Mikołaj Zwierzchowski Galos, Stanisław: Udział żandarmerii w obronie Warszawy we wrześniu 1939 roku, in: Rocznik Archiwalno-Historyczny Centralnego Archiwum Wojskowego Nr 6/35 2013, str. 255-314
57th 4th Military Police Battalion Łódź general mobilization - 1st wave (4th day) 4th Military Police Battalion Łódź Army infantry 2nd lieutenant Jerzy Mikołaj Zwierzchowski Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
58 Oddíl polního četnictva č. 5 Krakov všeobecná - I. sled (3. den) Oddíl polního četnictva č. 5 Armáda "Krakov" ?
58th 5th Military Police Battalion Krakov general mobilization - 1st wave (3rd day) 5th Military Police Battalion Kraków Army ?
59 Oddíl polního četnictva č. 7 Poznaň žlutá+30 hod. Oddíl polního četnictva č. 7 Armáda "Poznaň" podporučík četnictva v záloze Stefan Kraupe Galos, Stanisław: Udział żandarmerii w obronie Warszawy we wrześniu 1939 roku, in: Rocznik Archiwalno-Historyczny Centralnego Archiwum Wojskowego Nr 6/35 2013, str. 255-314
59 7th Military Police Battalion Poznań yellow+30 hours 7th Military Police Battalion Poznań Army reserve MP 2nd lieutenant Stefan Kraupe www.wbc.poznan.pl
60 Oddíl polního četnictva č. 8 Toruň modrá+30 hod. Oddíl polního četnictva č. 8 Armáda "Pomořany" ?
60th 8th Military Police Battalion Toruń blue+30 hours 8th Military Police Battalion Pomerania Army ?
61 Oddíl polního četnictva č. 9 Brest nad Bugem všeobecná - I. sled (4. den) Oddíl polního četnictva č. 9 ? ?
61st 9th Military Police Battalion Brześć nad Bugiem general mobilization - 1st wave (4th day) 9th Military Police Battalion ? ?
62 Oddíl polního četnictva č. 10 Přemysl zelená+36 hod. Oddíl polního četnictva č. 10 ? ?
62nd 10th Military Police Battalion Przemyśl green+36 hours 10th Military Police Battalion ? ?
URL : https://www.valka.cz/Jizdni-ceta-polniho-cetnictva-1939-1939-t187429#545970 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více