Main Menu
User Menu

Jirásek, David: Historie českých speciálních sil. Výzbroj a výstroj výsadkářů a průzkumníků 1947-2001

     
Název knihy:
Name of the book:
Historie českých speciálních sil. Výzbroj a výstroj výsadkářů a průzkumníků 1947-2001
Autor:
Author:
David Jirásek
Místo vydaní:
Published in:
Praha
Nakladatelství:
Publisher:
Mladá fronta
Rok vydání:
Year of Publication:
2018
Počet stran :
Pages:
496
ISBN10:
ISBN10:
-
ISBN13 :
ISBN13:
978-80-204-5079-1
Fotografie obálky:
Cover:
Obsah:
Content:
Úvod (9)
Poděkování (17)
Zkratky (19)
Kapitola 1: Výzbroj (23)
Kapitola 2: Výsadkový materiál (91)
Kapitola 3: Letecká technika (193)
Kapitola 4: Spojovací prostředky (231)
Kapitola 5: Automobilní a obrněná technika (263)
Kapitola 6: Prostředky ochrany před zbraněmi hromadného ničení (305)
Kapitola 7: Ženijní a pyrotechnický materiál (317)
Kapitola 8: Technické prostředky průzkumu (357)
Kapitola 9: Týlové zabezpečení (367)
Kapitola 10: Bojová zdatnost (455)
Závěr (477)
Nákresy a fotografie (478)
Poznámky (480)
Anotace:
Anotation:
V prvních dvou dílech Historie českých speciálních sil jsme se seznámili s vývojem našich výsadkových jednotek i jednotek hloubkového a speciálního průzkumu od konce 2. světové války až do současnosti. Závěrečný třetí díl je věnován velice populárnímu tématu, na které se zatím z prostorových a koncepčních důvodů dostalo jen okrajově: výzbroji a výstroji výsadkových jednotek československé a české armády se zvláštním důrazem na jednotky zvláštního určení.
Nejedná se o další z mnoha encyklopedií, které obsahují jen prostý výčet zbraní a bojové techniky s jejich základními takticko-technickými daty. Autor namísto toho nabízí podrobný všeobecný přehled, podchycuje vývoj a použití méně známých typů a s pomocí donedávna utajovaných informací zasazuje zdánlivě všeobecně známé věci do zcela nových souvislostí.
Kniha je výsledkem mnohaletého badatelského úsilí a neměla by chybět v knihovně žádného zájemce o historii české armády a vojenské techniky. Tento svazek zvlášť ocení zejména sběratelé nejrůznějších vojenských artefaktů anebo radioamatéři.
Jak je u tohoto projektu obvyklé, fundovaný, avšak čtivý a přehledně strukturovaný text doprovází několik set unikátních, dosud nepublikovaných fotografií.


První díl:
Historie českých speciálních sil. Výsadkové vojsko v letech 1947-1969


Druhí díl:
Historie českých speciálních sil. Jednotky zvláštního určení 1957-2001
Recenze:
Review:
-

URL : https://www.valka.cz/Jirasek-David-Historie-ceskych-specialnich-sil-Vyzbroj-a-vystroj-vysadkaru-a-pruzkumniku-1947-2001-t223227#621884Verze : 1
MOD