Main Menu
User Menu

Jihovýchodopacifické válčiště

Southeast Pacific Theater of Operations

Jihovýchodopacifické válčiště
Southeast Pacific Theater of OperationsJihovýchodopacifické válčiště bylo víceméně neaktivním válčištěm druhé světové války. Jednalo o oblast Pacifiku ohraničenou na východě břehy jihoamerických států a na západě 100. poledníkem západní délky. Severní hranice byla tvořena jižními břehy středoamerických států a liniií mezi tímto břehem a bodem, v němž se protíná 100. poledník západní délky a 10. rovnoběžka severní šířky.


Jednalo se o součást zóny odpovědnosti USA. Válčiště označované jako Jihovýchodopacifická oblast bylo reprezentováno Velitelstvím jihovýchodopacifické oblasti (Southeast Pacific Area, SEPA). Prvním velitelem byl kontradmirál Abel T. Bidwell. Ten současně velel Jihovýchodopacifickému uskupení (Southeast Pacific Force), jež se skládalo z několika hladinových plavidel, především lehkých křižníků a toprédoborců, a tvořilo hlavní část operačních sil SEPA. Hlavními úkoly velitelství, respektive uskupení, bylo zajímání či likvidace obchodních lodí, které by přímo či nepřímo obchodovali s nepřítelem, ochrana vlastních komunikačních tras prostřednictvím poskytování doprovodných eskort a likvidací případných útočících plavidel nepřítele, podpora jednotek chránících panamský průplav a podpora zájmů spojenecých sil u států, které se nacházejí na západním břehu Jižní Ameriky.


Zdroje:
Základní válečný plán námořnictva - Rainbow č. 5 (WPL-46)
en.wikipedia.org
Gordon L. Rottman: World War II Pacific Island Guide: A Geo-military Study, Greenwood Publishing Group, 2002
URL : https://www.valka.cz/Jihovychodopacificke-valciste-t195960#564016Verze : 5
MOD
URL : https://www.valka.cz/Jihovychodopacificke-valciste-t195960#564474Verze : 0
MOD