Main Menu
User Menu

Jezdecký pluk 5, velitelství [1920-1936]

Headquarters of the 5th Cavalry Regiment

     
Název:
Name:
Jezdecký pluk 5
Originální název:
Original Name:
Jezdecký pluk 5
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1920
Předchůdce:
Predecessor:
Jízdní střelecký pluk č. 5
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1936
Nástupce:
Successor:
Dragounský pluk 5
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1920-01.02.1921 Zemské vojenské velitelství pro Slovensko
01.02.1921-01.10.1933 3. jezdecká brigáda
01.10.1933-01.01.1936 4. jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.10.1920-01.01.1936 Košice, Malé jezdecké kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1920-00.10.1921 Hacura, Eduard (podplukovník jezdectva)
00.10.1921-00.09.1927 Werner-Narday, Karel (podplukovník jezdectva)
00.09.1927-00.12.1927 Mahr, Jaroslav (major jezdectva)
00.12.1927-00.02.1928 Mahr, Jaroslav (podplukovník jezdectva)
00.02.1928-00.02.1929 Werner-Narday, Karel (podplukovník jezdectva)
00.02.1929-00.07.1932 Werner-Narday, Karel (plukovník jezdectva)
00.07.1932-00.01.1934 Škvor, Jiří (plukovník jezdectva)
00.01.1934-00.09.1935 Ott, Jindřich (podplukovník jezdectva)
00.09.1935-00.10.1935 Hobza, Vladimír (plukovník jezdectva)
00.10.1935-01.01.1936 Ševčík, Karel (plukovník jezdectva)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1920-01.03.1922 Jezdecká eskadrona 1/5
01.10.1920-01.03.1922 Jezdecká eskadrona 2/5
01.10.1920-01.06.1922 Jezdecká eskadrona 3/5
01.10.1920-01.06.1922 Jezdecká eskadrona 4/5
01.10.1920-01.06.1922 Kulometná eskadrona jezdeckého pluku 5
01.10.1920-01.01.1936 Náhradní korouhev jezdeckého pluku 5
01.10.1920-01.03.1922 Technická eskadrona jezdeckého pluku 5
01.03.1922-01.01.1936 I. korouhev jezdeckého pluku 5
01.06.1922-01.01.1936 II. korouhev jezdeckého pluku 5
15.09.1933-01.01.1936 Polní eskadrona 3/5 /kulometná/
15.09.1933-01.01.1936 Pomocná eskadrona jezdeckého pluku 5
15.09.1933-01.01.1936 Vozatajská eskadrona 11
15.09.1933-01.01.1936 Vozatajská eskadrona 12

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond Jezdecký pluk 5
Fidler, Jiří – Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Jezdecky-pluk-5-velitelstvi-1920-1936-t50318#415330Verze : 1
MOD