Main Menu
User Menu

Jezdecký pluk 3, velitelství [1920-1936]

Headquarters of the 3rd Cavalry Regiment

     
Název:
Name:
Jezdecký pluk 3
Originální název:
Original Name:
Jezdecký pluk 3
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1920
Předchůdce:
Predecessor:
Husarský pluk č. 12
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1936
Nástupce:
Successor:
Dragounský pluk 3
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1920-01.02.1921 Zemské vojenské velitelství pro Slovensko
01.02.1921-01.01.1936 3. jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.10.1920-01.01.1936 Nové Zámky, Kasárny Tomáše Garrigue Masaryka /

Velitel:
Commander:
01.10.1920-16.12.1921 Widner, Antonín (podplukovník jezdectva)
16.12.1921-00.04.1923 Widner, Antonín (plukovník jezdectva)
00.04.1923-00.12.1925 Dyk, Vojtěch (podplukovník jezdectva)
00.12.1925-00.03.1926 Eminger, Jaroslav (podplukovník generálního štábu)
00.03.1926-00.01.1927 Hessler, Jaroslav (podplukovník jezdectva)
00.01.1927-04.05.1928 Honisch, Karel (podplukovník jezdectva)
04.05.1928-00.10.1934 Honisch, Karel (plukovník jezdectva)
00.10.1934-01.01.1936 Zapletal, Alois (plukovník jezdectva)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1920-01.03.1922 Jezdecká eskadrona 1/3
01.10.1920-01.03.1922 Jezdecká eskadrona 2/3
01.10.1920-01.07.1922 Jezdecká eskadrona 3/3
01.10.1920-01.07.1922 Jezdecká eskadrona 4/3
01.10.1920-01.07.1922 Kulometná eskadrona jezdeckého pluku 3
01.10.1920-01.01.1936 Náhradní korouhev jezdeckého pluku 3
01.10.1920-01.03.1922 Technická eskadrona jezdeckého pluku 3
01.03.1922-01.01.1936 I. korouhev jezdeckého pluku 3
DD.05.1922-15.09.1933 Cyklistická eskadrona 3
01.07.1922-01.01.1936 II. korouhev jezdeckého pluku 3
15.09.1933-01.01.1936 Polní eskadrona 3/3 /kulometná/
15.09.1933-01.01.1936 Pomocná eskadrona jezdeckého pluku 3
15.09.1933-01.01.1936 Vozatajská eskadrona 13
15.09.1933-01.01.1936 Vozatajská eskadrona 9

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
01.10.1920-01.01.1936
Jezdecký pluk "Svatopluka knížete Velkomoravského"
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond Jezdecký pluk 3
Fidler, Jiří – Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Jezdecky-pluk-3-velitelstvi-1920-1936-t85606#415328Verze : 2
MOD