Jezdecká operační skupina Skotnicki [1939-1939]

Skotnicki Cavalry Operational Group
Grupa Operacyjna Kawalerii generała Skotnickiego

     
Název:
Name:
Jezdecká operační skupina Skotnicki Skotnicki Cavalry Operational Group
Originální název:
Original Name:
Grupa Operacyjna Kawalerii generała Skotnickiego
Datum vzniku:
Raised/Formed:
08.09.1939
Předchůdce:
Predecessor:
- -
Datum zániku:
Disbanded:
14.09.1939
Nástupce:
Successor:
Operační skupina Skotnicki 1) Skotnicki Operational Group 1)
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
08.09.1939-14.09.1939 Armáda "Poznaň"
08.09.1939-14.09.1939 Poznań Army
Dislokace:
Deployed:
08.09.1939-09.09.1939 Dąbie, ? /
10.09.1939-12.09.1939 Parzęczew, ? /
13.09.1939-13.09.1939 Gawrony, ? /
14.09.1939-14.09.1939 Witonia, ? /

Velitel:
Commander:
08.09.1939-14.09.1939 Skotnicki, Stanisław 2) (generał brygady)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
08.09.1939-14.09.1939 Maks, Kazimierz (podpułkownik dyplomowany kawalerii) (?)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:


Čestný název:
Honorary Name:
-
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
1) Protože skupině byla odebrána Podolská jezdecká brigáda a byly přiřazeny pěší jednotky, v pramenech už není označována jako jezdecká operační skupina.
2) Tak je uváděn ve schématizmu z března 1939 a oficiálních dokumentech (rozkazy ze září 1939). V poválečné literatuře uváděn rovněž jako Stanisław Grzmot-Skotnicki nebo Stanisław Skotnicki-Grzmot.
-
Zdroje:
Sources:
Bauer, Piotr, Polak Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej 1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982
Ciechanowski, Konrad: Armia "Pomorze" 1939, WIH, MON, Warszawa 1982
Głowacki, Ludwik: 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1969
Porwit, Marian: Komentarze do polskich działań obronnych 1939 roku, Tom 3, Czytelnik, Warszawa 1983
URL : https://www.valka.cz/Jezdecka-operacni-skupina-Skotnicki-1939-1939-t126244#428271 Verze : 3
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více