Main Menu
User Menu

Jezdecká korouhev 2 [1945-1949]

2nd Cavalry Guidon

     
Název:
Name:
Jezdecká korouhev 2
Originální název:
Original Name:
Jezdecká korouhev 2
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1949
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1945-01.10.1949 Jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.10.1945-01.11.1946 Český Krumlov, ? /
01.11.1946-01.06.1948 Klatovy, /
01.06.1948-01.10.1949 Rokycany, ? /

Velitel:
Commander:
01.10.1945-01.10.1949 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1945-01.10.1949 Jezdecká eskadrona 2
01.10.1945-01.10.1949 Remontní eskadrona 2
01.10.1945-01.10.1949 Vozatajská eskadrona 5
01.10.1945-01.10.1949 Vozatajská eskadrona 6
01.10.1947-01.10.1949 Eskadrona těžkých zbraní 2

Ručně vyplněné položky:

Poznámka:
Note:
01.20.1945-01.11.1946 VÚ 5307 Český Krumlov
01.11.1946-01.06.1948 VÚ 5307 Klatovy
01.06.1948-01.10.1949 VÚ 5307 Rokycany
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Jezdecká korouhev 2), https://www.vojenstvi.cz/vasedotazy_17.htm
URL : https://www.valka.cz/Jezdecka-korouhev-2-1945-1949-t115615#401208Verze : 1
MOD