Jermak

Diskuse

SKUPINA JERMAK


Velitel – N. I. Dmitrijev (padl 26.2.45 u Šerkovic)
Náčelník štábu – Maxim Fedorovič Petrovskij (pozdější velitel)
Politický komisař – Leonid J. Železňak (zajat u Šerkovic, 16.4.45 popraven v Brně)
Ošetřovatelka – N. V. Ivanovova
Radistky – A. J. Paršinova
- Dina M. Šapovalova
Členové – Zdislaw „Zich“ Nowacki
- G. M. Žukov
- A. J. Fursenko
- K. M. Nikolskij (padl 11.1.45 v Nýrově)
- N. Iljin (padl 11.1.45 v Nýrově)
- Roman Vasiljevič Chlud (těžce raněn 21.1.45 ve Víru)
- G. S. Litviško
- F. A. Mitin (padl 7.12.44 ve Žďárné)
- Jakov K. Kolomijec


Patnáctičlenná skupina JERMAK patřící pod velení štábu 1. ukrajinského frontu byla 30. září 1944 vysazena mezi Ruprechtovem a Račicemi na Vyškovsku. Cílem desantu bylo organizovat partyzánské hnutí v prostoru západní Moravy. Štáb skupiny se postupně přesouval, JERMAK sídlil ve Žďárné, Benešově, Prosetíně, Horním Čepí, v zemljance u Nyklovic a v blízkosti Odrance.


Vítány jsou další informace, zejména celá křestní jména členů a členek.
URL : https://www.valka.cz/Jermak-t67681#238666 Verze : 0
Já bych v první chvíli poprosil o doplnění zdrojů ze kterých bylo čerpáno.
Jelikož nejde o čs. jednotku tak téma přesunu někam kde se hodí víc (jen musím najít tam).


Jinak Jermak se aspoň dle mých informací rozdělil na víc na sobě vzájemně nezávislých skupin, takže počet 15 odpovídá jen původnímu výsadku.


Něco o jedné se skupin tohoto výsadku lze najít v článku - ...a poslední bylo Javoříčko
URL : https://www.valka.cz/Jermak-t67681#238677 Verze : 0
Díky za upozornění, čerpal jsem z neoznačeného dokumentu z archivu Městského muzea v Bystřici nad Pernštejnem.


Jedná se o patnáct členů původního výsadku, jmenný seznam všech členů a spolupracovníků, kteří se k útvaru přidali v protektorátu, není v lidských silách sehnat. Zaměřuji se na působení skupiny v bývalém okrese Žďár nad Sázavou, o činnosti v dalších přilehlých oblastech mám pouze kusé informace.


Pokud je třeba příspěvek přesunout z důvodu odklonu od tématu, navrhuji jednotky SSSR, nebo přímo ruské výsadky, pokud je takové téma v diskusi založeno.
URL : https://www.valka.cz/Jermak-t67681#239082 Verze : 0
Doplněná křestní jména. Čerpáno z Partyzánských portrétů Vojtěcha Žampacha:


Velitel – Nikolaj Ivanovič Dmitrijev (padl 26.2.45 u Šerkovic)
Náčelník štábu – Maxim Fedorovič Petrovskij (pozdější velitel)
Politický komisař – Leonid Jefremovič Železňak (zajat u Šerkovic, 16.4.45 popraven v Brně)
Ošetřovatelka – Naděžda Vasiljevna Ivanovova
Radistky – Ariadny J. Paršinova
- Dina M. Šapovalova
Členové – Zdislaw „Zich“ Nowacki
- Grigorij M. Žukov
- Andrej Jegorovič Fursenko
- Konstantin M. Nikolskij (padl 11.1.45 v Nýrově)
- Nikolaj Iljin (padl 11.1.45 v Nýrově)
- Roman Vasiljevič Chlud (těžce raněn 21.1.45 ve Víru)
- Grigorij Semenovič Litviško
- Fedor A. Mitin (padl 7.12.44 ve Žďárné)
- Jakov K. Kolomijec
URL : https://www.valka.cz/Jermak-t67681#327383 Verze : 0
O působení partyzánské skupiny Jermak vyšlo několik knih, komletní historie oddílu je popsána ( samozřejmě s ohledem na dobu vydání ) v knize:


Jermak na Moravě - Afrikan Alexejevič Stěnin, vydalo Naše Vojsko 1983


Další knihou popisující činnost odílu jsou vzpomínky jedné ze členek Jermaku:


Bojovala jsem ( Vzpomínky partyzánky ) - Milena Bláhová, Praha 1946 ( Milena Bláhová - Honzíková byla zdravotnicí oddílu )

Zdroj: Jermak na Moravě - A.A.Stěnin
URL : https://www.valka.cz/Jermak-t67681#327469 Verze : 0

Citace - Dav :

Já bych v první chvíli poprosil o doplnění zdrojů ze kterých bylo čerpáno.
Jelikož nejde o čs. jednotku tak téma přesunu někam kde se hodí víc (jen musím najít tam).


Jinak Jermak se aspoň dle mých informací rozdělil na víc na sobě vzájemně nezávislých skupin, takže počet 15 odpovídá jen původnímu výsadku.


Něco o jedné se skupin tohoto výsadku lze najít v článku - ...a poslední bylo JavoříčkoJednou z těch "odnoží" byla skupina JERMAK - POROŠIN. Operovala v lesích západně od Prostějova a její "aktivity" sahaly na př. na letiště Stichovice. (Odtud byly dokonce i některé jejich zbraně). Po válce vyšla kniha "Prostějovsko za války" a tam je zmíněna. Jeden z jejich příslušníků - dokonce jeden z velitelů "sekce" - Rudolf Černý z Určic po válce zahynul v Prostějově za "divných" okolností střelou jednoho z Rusů... (Pár těch našich kluků z Určic jsem znal, ale o jejich válečných aktivitách jsem se dověděl až po válce)
URL : https://www.valka.cz/Jermak-t67681#327490 Verze : 0
Dle hlášení které podali velitel a komisař oddílu v Praze v polovině května 1945 oddíl Jermak od 1.10.1944 do 9.5.1945 vykázal tuto činnost :


- 23 vlaků vyhozených do povětří,
- 21 železničních a silnčních mostů,
- několik set z boje vyřazených německých vojáků a důstojníků,
- významný podíl na organizaci odboje,
- na konci války přes 500 členů oddílu
Zdroj: Jermak na Moravě - A.A. Stěnin
URL : https://www.valka.cz/Jermak-t67681#327554 Verze : 0
Přidám pár odkazů:


http://www.kostelecnh.cz/mesto/kostelec006.html
Odboj v Kostelci:


U Minxů na nádraží se rozšiřoval ilegální časopis V BOJ, nebojácný železničář prováděl sabotáže u nákladních vlaků. U Hvozdeckých byl odboj Zelených kádrů, mezi učiteli byl učitelský odboj. Ferdinand Srostlík formoval odboj u Losíků, kam docházel i Petr Bezruč. Rovněž mnoho členů rozpuštěného Sokola bylo zapojeno v sokolském odboji. V zemi byl nedostatek potravin, ošacení a všech potřeb nutných k životu. Do mlýna v Kostelci chodívali partyzáni pro mouku. Jedním z nich byl Pavel Volkov - velitel partyzánského oddílu Jermak - Porošin, který působil v našem kraji.


*****
is.muni.cz
Protifašistický odboj na Konicku
(na pozadí historicko-dokumentační činnosti Leopolda Färbera)
Diplomová práce
...vyjímám z ní další info:


Oddíl Jermak – Volkov


Pavel Maximovič Volkov, narozený roku 1921 v oblasti Čeljabinska, povoláním zdravotník a kapitán Rudé armády, utekl z německého zajetí a již od roku 1943 se pohyboval v oblasti Drahanské vrchoviny. Skupina partyzánů pod vedením P. Volkova provedla v noci 8. prosince 1944 přepad policejního úřadu v Plumlově. Zajala vrchního strážmistra německé policie Aloise Steinera, jeho manželku a strážmistra Kramtulu. Následovala razie nacistických bezpečnostních sil. Téže noci druhá skupina partyzánů přepadla četnickou stanici v Přemyslovcích, následující noci ve Ptení a 11. prosince 1944 v Bukové. Na četnických stanicích získávali partyzáni hlavně zbraně a munici. Skutečný počet i průběh zásobovacích a ozbrojovacích akcí je jen těžko kontrolovatelný, protože jde většinou o značně nadnesené a přinejmenším nepřesné poválečné výčty.
***
Oddíl Jermak- Porošin


Jevgenij Nikolajev Porošin převzal vedení nad oddílem Jermaka až na samém konci války, po smrti Volkova.
***
Fursenkova skupina


Další tříčlenná skupina z řad původních členů Jermaka v čele s velitelem rozvědky Andrejem Fursenkem (dále Grigorij Litvisko a Naděžda Ivanovová) odešla již začátkem prosince 1944 na Konicko a našla oporu v prostoru severně od Konice v obcích Kladky, Vrážné a Hartíkov. Koncem dubna 1945 byl v tzv. Himmlerově chatě v lese u Ospělova vytvořen štáb v čele s Fursenkem a pod ním dvě roty, z nichž v jedné pod vedením por. Ivana N. Česnakova byli hlavně bývalí sovětští zajatci a v druhé v čele v Vladimírem Blechtou z větší části čeští partyzáni.


A nakonec ARCHIV:
Státní okresní archiv Prostějov
vade.archives.cz


http://vade.archives.cz
Fond Partyzánský oddíl Jermak-Porošin Prostějov
URL : https://www.valka.cz/Jermak-t67681#329302 Verze : 0
O partyzánském oddíle Jermak - Porošin se lze dočíst v několika dalších knihách. Na prvním místě bych zmínil knihu od Josefa Bartoše - Prostějovsko v období nacistické okupace a protifašistický odboj v letech 1939-1945, která vyšla v roce 1998. Autor knihy (zemřel roku 2005) je předním odborníkem na protinacistický odboj v oblasti severních oblastí Moravy. Ve zmíněné knize mj. ostře kritizuje Vámi uváděnou knihu "Jermak na Moravě" od A. A. Stěnina, která je plná mylných a bombastických informací, navíc tam prý není v podstatě nic o skupině Jermak-Porošin.
Bakalářská práce Moniky Faltýnkové je založena především na Bartošově knize a soukromém archivu Leopolda Färbera z Konice (ročník 1928).
O skupině Jermak-Porošin se zmiňují též knihy:
Josef Marek: Partyzánské hnutí na Prostějovku. Prostějov 1976
KSČ v čele protifašistického boje na Prostějovsku. Prostějov 1985
Portrét velitele skupiny Pavla M. Volkova je obsažen v knize:
Vojtěch Žampach: Partyzánské portréty. Brno 1981


Partyzánský oddíl Jermak-Porošin si zřídil jeden z bunkrů v obci Výšovice, které leží sotva 5-6 km od Prostějova. Na jaře 1945 provedl oddíl několik bojových akcí: nejslavnější ale zároveň nejtragičtější byl přepad menší německé kolony provedené přímo v obci Vícov v dubnu 1945. Pár dní před tím partyzáni zlikvidovali několik Němců u Malého Hradiska. V dubnu 1945 se spolu s partyzánskou skupinou Juraj podíleli na přepadu vlaku s Němci u osady Maleny na Prostějovsku. Husarským kouskem Jermaku-Porošin byl lup zbraní provedený v centru Prostějova (18. 4. 1945). Velmi často skupina prováděla sabotáže železniční dopravy v okolí Prostějova (Olomouc - Nezamyslice, Prostějov - Chornice).
Jermak-Porošin byl nejvýznamnějším partyzánským oddílem, který kdy na Prostějovsku působil. Poválečné zveličování partyzánů způsobilo, že se k příslušnosti ke skupině přihlásilo několikanásobně více osob, než jich tam za války působilo.


informace čerpány z J. Bartoš: Prostějovsko v době nacistické okupace a protifašistický odboj v letech 1939-1945. Olomouc, nakl. Danal, 1998
URL : https://www.valka.cz/Jermak-t67681#370471 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více