Jemelka, Jan

     
Příjmení:
Surname:
Jemelka Jemelka
Jméno:
Given Name:
Jan Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Jan Jemelka
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál Brigade General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
01.09.1895 Hodolany /
01.09.1895 Hodolany /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
16.07.1976 Olomouc /
16.07.1976 Olomouc /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- veliteľ delostrelectva V. sboru - Commander of the Artillery Troops of the 5th Corps
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Jemelka-Jan-t126567#429014 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Jemelka Jemelka
Jméno:
Given Name:
Jan Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Jan Jemelka
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1911-DD.MM.1913 Vyššia priemyslová škola, Brno
DD.MM.1911-DD.MM.1913
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1924-DD.MM.1925 Vyšší jazdecký kurz, Pardubice
DD.MM.1930-DD.MM.1930 kurz pre veliteľov oddielov, Praha
DD.MM.1936-DD.MM.1937 kurz pre veliteľov vojskových telies, Praha
DD.MM.1924-DD.MM.1925
DD.MM.1930-DD.MM.1930
DD.MM.1936-DD.MM.1937
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
04.07.1929 major
30.06.1933 podplukovník
25.10.1946 plukovník
25.10.1946 brigádní generál
DD.MM.RRRR Major
DD.MM.RRRR Lieutenant Colonel
DD.MM.RRRR Colonel
DD.MM.RRRR Brigade General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Jemelka-Jan-t126567#650747 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více