Main Menu
User Menu

Jednotka obecné finanční kontroly [1977- ]

Defence Comptrolling General Unit

Unidad de la Intervención General de la Defensa

     
Název:
Name:
Jednotka obecné finanční kontroly
Originální název:
Original Name:
Unidad de la Intervención General de la Defensa
Datum vzniku:
Raised/Formed:
02.11.1977
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
02.11.1977-DD.MM.RRRR Úřad hlavního kontrolora obrany
02.11.1977-DD.MM.RRRR kancelář generálního státního kontrolora 1)
Dislokace:
Deployed:
02.11.1977-DD.MM.RRRR Madrid, Ministerstvo obrany
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
1) podlieha v zmysle vnútornej kontroly
Zdroje:
Sources:
www.boe.es
es.wikipedia.org
www.boe.es
URL : https://www.valka.cz/Jednotka-obecne-financni-kontroly-1977-t241223#667355Verze : 1
MOD