Main Menu
User Menu

Jednotka 101

Unit 101
Jednotka 101



Po rozpuštění Jednotky 30 vyvstala opět potřeba reakce na překračování hranic arabskými narušiteli. V srpnu 1953 proto bylo rozhodnuto o vytvoření malé úderné jednotky, která jměla být schopna nepozorovaně přejít hranice a poté provést tvrdý odvetný útok. Jejím velitelem byl jmenován major Ariel Šaron. Ten dostal volnou ruku při výběru svých mužů. Služba v této jednotce lákala především vojáky nekonvenčního chování a myšlení, kteří se špatně sžívali se standardním vojenským drilem. Zde se tolik nedbalo na disciplínu a každý si mohl vybrat výstroj a výzbroj podle svého. Vztahy mezi nadřízenými a podřízenými byli značně uvolněné, spíše kamarádské. Bylo zvykem, přeneseným z Palmachu, že velitelé neposílali své muže do akce, ale vyráželi v jejich čele.


Po dvouměsíčním intenzivním tréninku byli muži z Jednotky 101 připraveni vyrazit do boje. Jednotka provedla desítky útoků na cíle v Egyptě a Jordánsku. Nejznámější z nich byl nájezd na jordánskou vesnici Kibja (stanoviště Arabské legie), který byl odvetou za brutální útok z 13. října. Při této operaci (zvané Šošana) Jednotku 101 posílil ještě odřad výsadkářů pod velením kapitána Aharona Davidiho. Průnik přes hranice se sice podařil, avšak při přibližování k vesnici byli Izraelci zpozorováni a došlo k intenzivní přestřelce. Obranné prvky byly nakonec zdolány a výsadkáři vykázali obyvatele z jejich domů, které poté byly vyhozeny do vzduchu. Později se ovšem ukázalo, že ne všichni z nich stačili utéci (udává se přes 60 obětí), což vzbudilo velmi negativní ohlas. Jednotka 101 byla v lednu 1954 rozformována. Ariel Šaron se stal velitelem 890. výsadkového praporu, do něhož přešla i řada příslušníků Jednotky 101.




Zdroje:
KATZ, Samuel M.: Israeli Elite Units since 1948, Osprey Publishing, London 1988.
https://www.pmo.gov.il
https://www.jewishvirtuallibrary.org
URL : https://www.valka.cz/Jednotka-101-t71767#252903Verze : 0
MOD