Main Menu
User Menu

Jazykový institut Generálniho štábu OS SR [2006- ]

Language Institute of General Staff of Armed Forces of Slovak Republik / Jazykový inštitút GŠ OS SR

     
Název:
Name:
Jazykový institut Generálniho štábu OS SR
Originální název:
Original Name:
Jazykový inštitút GŠ OS SR
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.2006
Předchůdce:
Predecessor:
Jazykový institut MO SR
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.2006-01.06.2009 Štáb personálniho manažmentu GŠ OS SR
01.06.2009-DD.MM.RRRR Štáb pro podporu operací (Generální štáb Ozbrojených sil Slovenské republiky)
Dislokace:
Deployed:
01.01.2006-DD.MM.RRRR Liptovský Mikuláš, Demänovské kasárne

Velitel:
Commander:
DD.MM.2006-DD.MM.2008 Bačko, Martin (Podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Brláš, Maroš (Podplukovník)
DD.MM.2011-01.10.2014 Adamec, Patrik (Podplukovník)
01.10.2014-30.05.2021 Blahušiak, Štefan (Podplukovník)
01.06.2021-DD.MM.RRRR Murček, Luboš (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství a štáb
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Obor výuky jazyků (Oddělení jazykové přípravy Liptovský Mikuláš (2x), Zvolen, Prešov, Trenčín)
01.11.2016-DD.MM.RRRR Oddělení jazykové přípravy Nitra
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
VÚ 1098
Zdroje:
Sources:
archív autora
https://www.ji.mil.sk/33527/
URL : https://www.valka.cz/Jazykovy-institut-Generalniho-stabu-OS-SR-2006-t163220#495252Verze : 3
MOD
Dňom 02.05.2014 bol Jazykovému inštitútu Nariadením ministra obrany Slovenskej republiky č. 34/2014 o priznaní znakov priznaný oficiálny znak.


Vestník MO SR č. 37/2014 z 2. mája 2014

URL : https://www.valka.cz/Jazykovy-institut-Generalniho-stabu-OS-SR-2006-t163220#511573Verze : 0
MOD