Main Menu
User Menu

Japonská císařská armáda - struktura a pojmenování

Základní členění:


1. 天皇陛下 / His Majesty Emperor / Jeho císařské veličenstvo


2. 軍事参議官 / Supreme War Council / Nejvyšší válečná rada (občas se používá termín 軍事参議院会議, kde 会議 je ve významu rada/koncil, ale de facto je to pak zdvojené)


3. 大本営 / Imperial General Headquarters / Hlavní velitelství


4. 参謀本部 / Imperial Japanese Army General Staff Office / Císařský armádní generální štáb


-----


5. 総軍 / General Army / ? (velikostí skupina armád v západní pojetí)


6. 方面軍 / Area army / oblastní armáda, armádní okruh (velikostí se rovnala armádě v západním pojetí)


7. 軍 / Army / armáda (velikostí se rovnala sboru)


8. 師団 / Division / divize


9. 旅団 / Brigade / brigáda


-----


10. 連隊 / Regiment / pluk


11. 大隊 / Battalion / prapor


12. 中隊 / Company, Squadron, Battery / rota, eskadrona, baterie


13. 小隊 / Platoon / četa


14. 分隊 / Squad / družstvo
URL : https://www.valka.cz/Japonska-cisarska-armada-struktura-a-pojmenovani-t176247#520011Verze : 0
MOD
1. 天皇陛下 / His Majesty Emperor / Jeho císařské veličenstvo
- nejvyšší velitel ozbrojených sil
- člen Nejvyšší válečné rady

2. 軍事参議官 / Supreme War Council / Nejvyšší válečná rada
- de facto vláda v době války složený zejména ze silových úřadů
- složení: císař, premiér, ministr námořnictva, ministr války, ministr zahraničí, náčelník generálního štábu armády a náčelník generálního štábu námořnictva
- (občas se používá termín 軍事参議院会議, kde 会議 je ve významu rada/koncil, ale de facto je to pak zdvojené)

3. 大本営 / Imperial General Headquarters / Hlavní velitelství
- součást Nejvyšší válečné rady
- ekvivalent sboru náčelníků štábů
- sloužil ke koordinaci mezi námořnictvem a armádou
- členi: ministr námořnictva, ministr války, náčelník generálního štábu armády a náčelník generálního štábu námořnictva
- přímo mu podléhaly některé jednotky (armády)

4. 参謀本部 / Imperial Japanese Army General Staff Office / Armádní generální štáb
- nejvyšší orgán (pozemní) armády
URL : https://www.valka.cz/Japonska-cisarska-armada-struktura-a-pojmenovani-t176247#520018Verze : 0
MOD
5. 総軍 / General Army / ?
- jednalo se o největší jednotky japonské císařské armády, odpovídající velikostí "Skupině armád" v západní pojetí
- 総 - všeobecný, celkový, hlavní (nejvyšší), 軍 - armáda, síla(y), jednotky
- velitel: generál polní maršál anebo generál
- existovaly:
満州軍 / Manchurian Army / ?
支那派遣軍 / China Expeditionary Force (Army) / ?
南方軍 / Southern Force (Army) / ?
関東軍 / Kwantung Army / Kuantungská armáda
第一総軍 / First General Army / ?
第二総軍 / Second General Army / ?
航空総軍 / Supreme Army Air Force/General Air Army / ? (ale ta byla součásti armádního letectva)

5.1 司令部 / Command/Headquartes / Velitelství
- existovaly v různě velkých stupních
např.:
-- 防衛総司令部 / General Defense Headquarters / ?
--- velikostí odpovídalo skupině armád, zodpovědné za obranu japonského souostroví, korejského poloostrova a ostrova Tajwan
--- složeno ze 4 oblastních armád (sever, východ, západ a střed) a 2 armádních uskupeních situovaných v Koreji a na Tajwanu
-- 東京湾要塞司令部 / Tokyo Bay Fort Command / ?
--- soustava pevnůstek k obraně hlavního města před námořním útokem, počtem vojáků odpovídající přibližně armádnímu sboru (divize, pluky)

6. 方面軍 / Area Army / ?
- oblastní armáda anebo armádní okruh, velikostí se rovnala armádě v západním pojetí
- 方面 - okres(ní, oblast(ní), směr/pole (působnosti), 軍 - armáda, síla(y), jednotky
- velitel: generál anebo generálporučík
- existovalo:
北支那方面軍 / Northern China Area Army / ?
中支那方面軍 / Central China Area Army / ?
南支那方面軍 / Eastern China Area Army / ?
中支那派遣軍 / Central China Expeditionary Army / ?
ビルマ方面軍 / Burma Area Army / ?
+ 16 s číselným označením (1-3, 5-8, 10-18)

7. 軍 / Army / armáda
- velikostí se rovnala sboru
- 軍 - armáda, síla(y), jednotky
- velitel: generálporučík
- existovaly:
武漢防衛軍 / Wuhan Defence Army / ?
東京防衛軍 / Tokyo Defence Army / ?
遼東守備軍 / Liaodong Peninsula Defence Army / ?
青島守備軍 / Tsingtau Defence Army / ?
朝鮮軍 / Korean Army / ?
駐蒙軍 / Mongolia Garrison Army / ?
台湾軍 / Taiwan Army of Japan / ?
北部軍 / Northern District Army / ?
東部軍 / Eastern District Army / ?
西部軍 / Western District Army / ?
中部軍 / Central District Army / ?
上海派遣軍 / Shanghai Expeditionary Army / ?
清国駐屯軍 / Chinese Empire Garrison Army / ?
支那駐屯軍 / China Garrison Army / ?
天津軍 / Tientsin Army / ?
サガレン州派遣軍 / Sakhalin Expeditionary Army / ?
機甲軍 / Armored Army / ?
鴨緑江軍 / Yalu River Army / ? (1905/6)
浦塩派遣軍 / Vladivostok Expeditionary Army / ? (20. léta)
印度支那派遣軍 / Indochina Expeditionary Army / ?
s číselným označením (1-6, 10-23, 25, 27-41, 43-44, 50-59)

8. 師団 / Division / divize
-

9. 旅団 / Brigade / brigáda
-


-- ROZPRACOVÁNO --
URL : https://www.valka.cz/Japonska-cisarska-armada-struktura-a-pojmenovani-t176247#521584Verze : 0
MOD
nasel jsem anglickou knihu na organizaci japonskeho namornictva za ww2, kde je to strukturovano nasledovne ... navrhuji k nize uvedenemu dodat ceske nazvy, dohledat japonske, a postupne odshora dolu pozakladat, at se to rovnou linkuje od nejvyssich utvaru dolu ...


pod hlavni strukturu budu vypisovat jednotlive jednotky, ktere v knize najdu, at mame nazvoslovi a zaroven i vypis jednotek, myslim ze co do namornictva to tam bude dost komplet ... je to az na uroven jednotlivych lodi prirazenych k jednotlivym divizim / squadronam, takze to muzem pak dodat k tabulkam lodi a mame vymalovano se vsim vsudy !


Imperial General Headquarters
- Southeast Area Fleet
-- Eleventh Air Fleet
-- Eight Fleet
- Southwest Area Fleet
-- Third Southern Expeditionary Fleet


- Navy General Command
-- China Area Fleet
--- First China Expeditionary Fleet
--- Second China Expeditionary Fleet
--- Third China Expeditionary Fleet
--- Hainan Naval Guard District

-- First Air Fleet
-- Second Air Fleet
-- General Escort Command
--- First Escort Fleet
-- Yokosuka Naval District
-- Kure Naval District
-- Maiuzur Naval District
-- Sasebo Naval District
-- Port Arthur Naval Guard District
-- Osaka Naval Guard District
-- Chinhae Naval Guard District
-- Ominato Naval Guard District
-- Takao Naval Guard District
-- Mako Naval Guard District

-- Combined Fleet
--- Northeast Area Fleet
---- Twelfth Air Fleet
---- Fifth Fleet
--- Southeast Area Fleet
---- Eleventh Air Fleet
---- Eighth Fleet
---- Ninth Fleet
--- Southern Expeditionary Fleet
--- Southwest Area Fleet
---- First Southern Expeditionary Fleet
---- Second Southern Expeditionary Fleet
---- Third Southern Expeditionary Fleet
---- Fourth Southern Expeditionary Fleet
---- First Air Fleet
---- Second Air Fleet
---- Thirteenth Air Fleet
---- Fifth Fleet
---- Ninth Fleet
--- First Southern Expeditionary Fleet
--- Second Southern Expeditionary Fleet
--- Third Southern Expeditionary Fleet
--- Central Pacific Area Fleet
---- Fourteenth Air Fleet
---- Fourth Fleet
--- Tenth Area Fleet
---- First Southern Expeditionary Fleet
---- Second Southern Expeditionary Fleet
---- Thirteenth Air Fleet
--- First Mobile Fleet
---- Second Fleet
---- Third Fleet
--- First Air Fleet
--- Second Air Fleet
--- Third Air Fleet
--- Fifth Air Fleet
--- Tenth Air Fleet
--- Eleventh Air Fleet
--- Twelfth Air Fleet
--- First Fleet
--- Second Fleet
--- Third Fleet
--- Fourth Fleet
--- Fifth Fleet
--- Sixth Fleet
--- Seventh Fleet
--- Eight Fleet


Nektere nazvy se opakuji, protoze podrizenost byla v ruznych casovych rovinach, toto je zda se kompletni struktura za celou ww2.

Dale pak pokracuji jednotlive utvary


1st, 2nd, 3rd, 11th Battleship Division
4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 14th, 16th, 18th, 21st Cruiser Division
1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 10th, 11th Destroyer Squadron
1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 11th Submarine Squadron
1st, 2nd, 3rd, 4th Carrier Division
18th, 31st, 103rd Escort Squadron
11th, 12th Seaplane Tender Division
17th, 19th Minelayer Division
50th Air Flotilla (Training)
11th, 22nd, 24th, 52nd(62nd?) Air Flotilla
1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 14th, 27th, 51st Base Force
2nd, 8th, 24th, 30th, 32nd Special Base Force
2nd Surface Escort Division
22nd Picket Boat Squadron
7th, 8th, Sasebo Combined Special Naval Landing Force
24th Converted Cruiser Division
22nd Picket Boat Division
101st Air Flotilla (Trans.)
1st Combined Comm.(?) Force
1st Transport Squadron
10th Special Attack Squadron


ROZPRACOVANO (pokracovani jindy Very Happy )
URL : https://www.valka.cz/Japonska-cisarska-armada-struktura-a-pojmenovani-t176247#537817Verze : 8
MOD
Diskuse
Budeme "Imperial" překládat jako "imperiální", "císařský" nebo "říšský"? Jazykově lze všechny tři možnosti, takže jde o úzus (pro britské věci je zažito imperiální, pro německé říšský např.). Je nějaký v literatuře (např. ve Skřivanovi)? Nebo je to na nás?Imperial General Headquarters / Hlavní velitelství
- je to zažitý překlad do češtiny?
- nemělo by v českém překladu být obsaženo i to slovo Imperial
- japonsky neumím, proto se ptám Smile, nedokáži v originále odlišit štáb, velitelství, hlavní stan apod. Smile
- nebudeme někam do názvu uvádět i zápis á la Daihonei?
URL : https://www.valka.cz/Japonska-cisarska-armada-struktura-a-pojmenovani-t176247#520026Verze : 0
MOD
snažím se dohledat a používat originální pojmenování (tj. japonské), angličtinu používám zažitou (tedy tu, kterou používali američané) a český překlad odvozuji od originálu
dost často je tam v angličtině cpáno právě "Imperial", asi aby se to odlišilo nebo nevím proč, přestože v originále to obsaženo není

大本営 / Imperial General Headquarters / Hlavní velitelství
- překlad do čj je můj
- slovník mi vyhazuje už ucelený překlad v angličtině, ale rozborem slov či slovních spojení docházím k názoru, že tak
- 本営 / Headquarters / velitelství ve spojení s 大 / Large, Big / velký = největší -> hlavní
- samozřejmě to může být i tak, že jde o zkratku, která je zažitá, ale v tom případě bude dohledání daleko složitější (pro mně zpětně nemožné), ale snad by to tak být nemělo, nikde jsem nenašel, že by šlo o zkratku

imperiální / císařský / říšský - právě, tady jsem vybral císařský, protože jednak jsou imperiální a říšský synonyma, jednak jsou už obsazené (Briti a Němci) a hlavně, japonský panovník (stát v té době celým názvem Velké japonské císařství) byl císař, takže proto

jinak další velitelství jsou 本部、司令部、帷幄、統幕 pořád ve smysl HQ / ústředí, případně generální štáb


ty zkratky třeba 大陸命 je rozkaz (nařízení) z Hlavní stanu pro armádu, ale je to jen zkrácené 大本営陸軍部命令 kde je to už rozepsané "Hlavní stan - sekce armády - direktiva"

literaturu (českou) jsem na to nepoužil, po zkušenostech, kdy použijí jak českou, tak anglickou transkripci v jedné větě jim nějak nevěřím ...

ty by jsi tam chtěl i fonetický přepis?
URL : https://www.valka.cz/Japonska-cisarska-armada-struktura-a-pojmenovani-t176247#520029Verze : 0
MOD
fonetiku uz bych do toho nedaval, to treba az do poznamky, ale aby ten zaklad nebyl zbytecne dlouhy (nemluve o tom, ze to asi nikdo z nas s vyjimkou Fibeho neni schopen udelat, a na kikinu bych se teda v zadnem pripade nespolehal)
URL : https://www.valka.cz/Japonska-cisarska-armada-struktura-a-pojmenovani-t176247#520031Verze : 0
MOD
Němci měli také císaře a císařství, ale jak říkáš, tam se používá obecně spíše říšský a u Britů zase impérium a imperiální. Jak u Japonců nevím, proto se raději ptám. Nemáš náhodou doma od prof. Skřivana knihu Cestou samurajů nebo Japonská válka 1931–1945? Tam by mohlo něco být.


U těch velitelství a štábů je to občas docela kříž. Ono to není (alespoň teoreticky) jedno a to samé, ale často se to při překladech ztrácí.


JJ, kikina nám moc nepomůže. To chce nějaké zdroje, které se věnují tématu a přímo znají reálie.
URL : https://www.valka.cz/Japonska-cisarska-armada-struktura-a-pojmenovani-t176247#520036Verze : 0
MOD
bohuzel co ja vim, tak zdroj je de facto jen jeden, velmi detailne zpracovana kniha Vzestup a pad orlu Nipponu, kterou napsal jeden muj byvaly kolega z letiste ... bohuzel dalsi dily se zadrhly na nespolupraci vydavatelstvi a autora a asi se to jen tak nezmeni. Mam ji doma, kdyby neco.

www.databazeknih.cz
URL : https://www.valka.cz/Japonska-cisarska-armada-struktura-a-pojmenovani-t176247#520038Verze : 0
MOD
no ono Imperialny zrejme tam vsetco davaju aby sa to odisilo od HQ nasledovneho japonska po vojne.


Ale spravne je aj cisarsky aj imperialny, obe by mali byt spravne.
URL : https://www.valka.cz/Japonska-cisarska-armada-struktura-a-pojmenovani-t176247#520039Verze : 0
MOD
.
URL : https://www.valka.cz/Japonska-cisarska-armada-struktura-a-pojmenovani-t176247#520045Verze : 0
MOD
1) to schémátko znám, ale popravdě jsem nenašel dost podkladů na to, abych ho dokázal potvrdit (anebo vyvrátit)
zatím jedinou zmínku jsem našel v knize Japan: A Concise History (ISBN: 0-8226-3018-4), ale tam se to týká ještě 19. století - což ostatně evokuje i název s maršály, ta hodnost byla používána zejména na přelomu století, během 2. světové války a před ní ji získalo dost málo osob na to, aby mohla být vytvořena nějaká rada ve formě poradního orgánu ...


2) Supreme military council = Supreme war council - nebyl to poradní orgán, byl to výkonný orgán


3) imperiální - říšský = synonyma, japonský císař = císařství, da facto je jedno, které z těch přídavných jmen použijeme, vždy to bude dobře
ale ofic. název státu byl 大日本帝国 což rozebereme-li to: 大 - velký (podobně jako Velká Británie, klasický komplex malých zemí Very Happy ) 日本 - Japonsko (chcete-li Země původu/vycházejícího slunce) 帝国 - říše (znaky jsou ve smyslu císař-země) = Velké japonské císařství
takže když už, tak bych už jednou uvedených důvodů (imperiální = britský, říšský - německý) preferoval císařský (oni na svého císaře byli a jsou hrdí, takže bych se toho vůbec nebál Wink


4) sonny jasně, to s těma velitelstvími a štáby, to máš pravdu, proto jsem jich vypsal více, je jasný, že některé mají více významů
třeba u té 4, ten generální štáb, tam třeba není vůbec odlišený, že je armádní, to proto, že námořní se jmenoval úplně jinak a samotné znaky jsou ve spojení štábní důstojníci - velitelství, což si myslím lze elegatně vyřešit naším zažitým generální štáb (než štábní velitelství)
ale jestli chcete, mohu ke každému dělat rozbor a pak to společně poskládáme dohromady, případně si ještě vyžebrat nějaké knihy na FFUK, když Sýkorka dá Smile
URL : https://www.valka.cz/Japonska-cisarska-armada-struktura-a-pojmenovani-t176247#520078Verze : 0
MOD
tak jak dal ? nejak je tu ticho po pesine posypane kvety sakury Smile
URL : https://www.valka.cz/Japonska-cisarska-armada-struktura-a-pojmenovani-t176247#521415Verze : 0
MOD
pracuje sa na tom, len to ide trosku pomaly Smile ale iste
URL : https://www.valka.cz/Japonska-cisarska-armada-struktura-a-pojmenovani-t176247#521437Verze : 0
MOD