Janda, Jaroslav

     
Příjmení:
Surname:
Janda Janda
Jméno:
Given Name:
Jaroslav Jaroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Jaroslav Janda
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál lékárnictva General of the Pharmacy Service
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
PhMr. BSPharm
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
21.12.1889 Mnichovo Hradiště / 21.12.1889 Mnichovo Hradiště /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
17.05.1964
17.05.1964
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Janda-Jaroslav-t126565#429011 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Janda Janda
Jméno:
Given Name:
Jaroslav Jaroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Jaroslav Janda
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1901-DD.MM.1907 Štátne gymnázium, Mladá Boleslav
DD.MM.1910-DD.MM.1912 Karlo-Ferdinandova univerzita, Praha
DD.MM.1901-DD.MM.1907
DD.MM.1910-DD.MM.1912
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.01.1920 major
26.04.1928 podplukovník
21.02.1933 plukovník
19.02.1947 generál lekárnictva
01.01.1920 Major
26.04.1928 Lieutenant Colonel
21.02.1933 Colonel
19.02.1947 General of the Pharmacy Service
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Janda-Jaroslav-t126565#650624 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více