Main Menu
User Menu
Reklama

Jančík, Jan

     
Příjmení:
Surname:
Jančík
Jméno:
Given Name:
Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Jan Jančík
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.1931
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel 8. stíhacího leteckého pluk
- inspektor techniky pilotáže 22. stíhací letecké divize
- náčelník oddělení bojové přípravy stíhacího letectva 2. sbor protivzdušné obrany státu
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Vpjenský historický archiv Praha
Sdělení plk. Ing. Jana Jančíka
URL : https://www.valka.cz/Jancik-Jan-t237897#657873Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
Jančík
Jméno:
Given Name:
Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Jan Jančík
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
01.10.1948-01.11.1950 Letecké učiliště Prostějov
DD.MM.1951-DD.MM.1952 Proudové výcvikové středisko letectva
DD.11.1953-DD.09.1954 Vyšší škola důstojníků letectva - kurs velitelů pluku
15.07.1963-27.07.1966 Vojenská akademie Antonína Zápotockého
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR poručík
DD.MM.1952 nadporučík
DD.MM.1953 kapitán
DD.11.1954 major
DD.MM.1958 podplukovník
DD.MM.RRRR plukovník
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.11.1954-24.09.1955 Velitel : 8. stíhací letecký pluk
15.08.1958-28.09.1959 Velitel : 3. stíhací letecký pluk
01.09.1961-15.07.1963 Velitel : Oddělení bojové přípravy stíhacího letectva
01.11.1966-01.09.1969 Velitel : Skupina bojové přípravy stíhacího letectva
01.09.1969-01.01.1976 Velitel : Oddělení bojové přípravy
01.01.1976-DD.11.1979 Velitel : Oddělení bojové přípravy

Ručně vyplněné položky:
01.11.1950-DD.MM.1951 5. letecký stíhací pluk
DD.MM.1952-DD.11.1953 5. letecký stíhací pluk
10.11.1954-24.09.1955 8. stíhací letecký pluk- velitel pluku
DD.MM.1955-DD.06.1956 Akce Egypt
DD.06.1956-15.08.1958 3. stíhací letecký pluk - zástupce velitele pluku
15.08.1958-28.09.1959 3. stíhací letecký pluk - velitel pluku
28.09.1959-26.07.1961 22. stíhací letecká divize - inspektor techniky pilotáže
01.09.1969-DD.MM.RRRR ?
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský historický archiv Praha
URL : https://www.valka.cz/Jancik-Jan-t237897#657886Verze : 5