Main Menu
User Menu
Reklama

Janák, Jaroslav

Janák, Jaroslav

     
Příjmení:
Surname:
Janák
Jméno:
Given Name:
Jaroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Jaroslav Janák
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál duchovní služby
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Msgre.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
10.12.1889 Kovářov /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
11.06.1971 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- vedoucí katolické skupiny duchovních
- přednosta 6. (duchovního) oddělení I. (všeobecného) odboru Ministerstva národní obrany
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- člen odbojové skupiny Obrana národa
- vězněn a mučen za odbojovou činnost
- poslední poválečný předseda Klubu českých turistů
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
Flosman, Martin: S orlem i levem 2. díl. Příběhy českých vojenských duchovních v dramatickém 20. století, Epocha, Praha 2019, ISBN 978-80-7557-230-1
knihy.abz.cz
Mgr. et Mgr. Jiří Ignác Laňka: Vojenská duchovní služba v československé armádě v letech 1918–1939 se zvláštním přihlédnutím k římskokatolické církvi, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, Katedra teologických věd; theses.cz
URL : https://www.valka.cz/Janak-Jaroslav-t126564#429010Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Janák
Jméno:
Given Name:
Jaroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Jaroslav Janák
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1902-DD.MM.1910 Štátne gymnázium, České Budějovice
DD.MM.1910-DD.MM.1914 Teologický ústav, České Budějovice
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1916 polní kurát v záloze
01.01.1920 polní kurát I. třídy
28.10.1924 štábní kurát
24.12.1926 štábní kapitán duchovní služby
20.07.1935 major duchovní služby
12.08.1938 podplukovník duchovní služby
25.10.1946 plukovník duchovní služby
25.10.1946 generál duchovní služby
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

21.11.1919

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
č. 32793

02.07.1937

Medaile vítězství
Victory Medal
č. 21.853

25.05.1939

Pamětní odznak Čs. dobrovolce z let 1918-1919
Commemorative Cross of Czechoslovak Volunteers from 1918-1919
č. 827

24.08.1939

Řád Jugoslávské koruny 4. třída
Order of Yugoslav Crown 4th Class
Orden Jugoslavenske krune 4 stepen
č. 80714

22.01.1946

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
č. 7226

15.04.1946

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
č. 12.142

15.04.1946

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
č. 21.532

05.05.1946

Pamětní kříž Československé obce dobrovolecké
Memorial Cross of the Czechoslovak Community Volunteer
č. 419

21.04.1948

Pamětní odznak svazu příslušníků bývalé čs. domobrany z Italie - vydání 1945
Commemorative Badge of Members of Former Czechoslovak Militia from Italy - 1945 Edition
-
č. 10.092

24.10.1948

Pamětní medaile IV. pluku stráže svobody - stříbrná
Commemorative Medal of IV. Regiment of Gguard of Liberty - Silver
č. 3080

DD.MM.RRRR

Pamětní odznak pro čs. dobrovolníky z let 1918-1919
Commemorative Badge for Czechoslovak Volunteers from 1918-1919
č. 800

DD.MM.RRRR

Záslužná legie legionář (4.třída)
Legion of Merit Officer - Legionnaire (4th Class)
Legion of Merit (4th Class)
? stupeň

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
Flosman, Martin: S orlem i levem 2. díl. Příběhy českých vojenských duchovních v dramatickém 20. století, Epocha, Praha 2019, ISBN 978-80-7557-230-1
Mgr. et Mgr. Jiří Ignác Laňka: Vojenská duchovní služba v československé armádě v letech 1918–1939 se zvláštním přihlédnutím k římskokatolické církvi, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, Katedra teologických věd; theses.cz
URL : https://www.valka.cz/Janak-Jaroslav-t126564#650622Verze : 0
MOD
Jaroslav Janák se narodil 10. prosince 1889 v Kovářově a zemřel 11. června 1971 v Praze Zbraslav. Byl synem Václava Janáka, učitele na obecné škole v Kovářově a Antonie Janákové roz. Šimečkové. Dětství strávil v Kovářově a od roku 1901 v nedalekých Lašovicích. Vystudoval gymnázium i teologii v Českých Budějovicích. Primiční mši měl 19. července 1914 v Lašovicích.


Za 1. světové války byl povolán do služby jako polní kurát/vojenský kaplan. Působil u záložní nemocnice v Praze a později byl s vojáky v Maďarsku a Albánii. Ve vojenské službě pokračoval i po vzniku 1. republiky a působil mnoho let na Slovensku.


Jeho celoživotní láska k přírodě ho přivedla do Klubu Československých turistů v Košicích, kde se podílel na prozkoumávání a značení nových cest i ochraně Slovenského krasu. Úspěšně postupovala i jeho vojenská kariéra a byl velmi dobře hodnocen tehdejším hlavním kaplanem gen. duch. Msgre. Methodějem Kubáněm.


Po roce 1938 se Janák zapojil do pomoci rodinám vojáků i do odboje ve spolupráci s organizací Obrana národa. Byl zatčen Gestapem 6. února 1940, následně opakovaně vyslýchán, mučen, přestal dostávat jídlo i pití. Následkem toho měl vážné zdravotní i psychické problémy. 11. dubna 1940 byl ve velmi špatném stavu převezen do vězeňské nemocnice a následně do ústavu pro duševně choré. Po zotavení díky lékařům v ústavu zůstal a dále pomáhal s odbojovou činností až do května 1945, kdy požádal lékaře o propuštění. Revoluční dny prožil u vojenského velitelství Praha-střed.


Po válce jednal o obnovení duchovní služby se špičkami armády i ministrem národní obrany, což se mu podařilo. 1. února 1946 byl ustanoven přednostou duchovního oddělení. Generál Janák měl osobní podíl na budování válečných hřbitovů i zbudování důstojného památníku na Dukle a v Liptovském Mikuláši.


Snaha o zrušení duchovní služby po únoru 1948 vyvrcholila 22. dubna 1949. Ministrem obrany byl tehdy k 1. květnu 1949 odeslán na zdravotní dovolenou do doby vyřízení jeho penzionování. K tomu došlo 1. srpna 1949. Přestěhoval se na Zbraslav, kde také 11. června 1971 zemřel. Pochován byl do rodinné hrobky v Milevsku.www.kaplani.army.cz
URL : https://www.valka.cz/Janak-Jaroslav-t126564#650640Verze : 1
MOD