Main Menu
User Menu

Ján VIII. Palaiologos

Ioannes VIII. Palaiologos – Byzantský cisár


Vládol v rokoch 1425 až 1448


Ioannes VIII. sa narodil 18. decembra 1392. Jeho rodičmi boli byzanský cisár Manuel II. a Helena Dragaš. V roku 1416 ho Manuel II. vyhlásil za spolucisára.


V júni 1422 obľahol Konštantínopol sultán Murad II. a Ioannes VIII. bol poverený obranou Konštantínopolu. V roku 1424 uzavreli Murad a Ioannes mierovú zmluvu, podľa ktorej musela Byzancia platiť sultánovi tribút. V roku 1425 zomrel cisár Manuel II. a na byzanský trón zasadol Ioannes.


Ioannes sa podobne, ako jeho otec, pokúšal získať vojenskú a finančnú pomoc v Európe. Tá sa však bola vyčerpaná Storočnou vojnou a krížovými výpravami proti „kacírskym“ Čechám. Ioannes, aj napriek odporu byzanskej spoločnosti, rokoval s pápežom Eugenom IV. o cirkevnej únii. V roku 1438 bol do Ferrary zvolaný koncil, ktorý v roku 1439 tento koncil pokračoval vo Florencii. Na tomto koncile sa cirkevní predstavitelia Ríma a Konštantínopolu dohodli a podpísali dekrét o cirkevnej únii. Byzanský ľud však túto úniu neprial. Patriarchovia Alexandrie, Antiochie a Jeruzalema sa odmietli pripojiť k tejto únii. Moskovské knieža Vasil II. nechal zbaviť úradu a uväzniť patriarchu Izidora, ktorý podpísal túto úniu. Podobne aj bulharská a srbská cirkev sa od tejto únie dištancovala. Napriek tomuto ústupku sa Ioannes nedočkal vojenskej pomoci.


V roku 1446 Murad II. opäť zničil Hexamilion (opevnenie na Korintskej šiji) a vyplienil Peloponéz.


Ioannes VIII. zomrel 31. októbra 1448.


Kolektív autorov – Dějiny Byzancie
- vydala Academia, Nakladatelství Československé akadémie věd – Praha 1992, ISBN 80-200-0454-8


www.wikipedia.com
URL : https://www.valka.cz/Jan-VIII-Palaiologos-t72181#254812Verze : 0