Main Menu
User Menu

Jakúb, Ibráhim ibn

Ibráhim ibn Jakúb al-Isráilí at-Tartúší- arabsko-židovský obchodník a diplomat ve službách kordóbského chalífy
   - asi člen poselstva ke dvoru císaře Oty I.


- pocházel z Tortosy v muslimském Španělsku


- v polovině 60. let 10. století zavítal do střední Evropy
   - tedy v době, kdy český kníže Boleslav I. stál na vrcholu své moci
- o své cestě a tom, co viděl, si dělal poznámky
- jeho zpráva se bohužel nedochovala celá
   - a i ty zachované části známe zprostředkovaně z děl jiných arabských učenců


- pro nás jsou zajímavé zprávy o Praze, jejím tržišti a o rozsahu Boleslavovy říše
URL : https://www.valka.cz/Jakub-Ibrahim-ibn-t28807#101448Verze : 0
MOD